Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) od dnia 1 stycznia 2016 r. realizowane są zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy Syców.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Sycowie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 8. Pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych od poniedziałku do piątku w godz. od 1100 do 1500.

 

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE 

POWIATU OLEŚNICKIEGO w 2017 rokuPunkt nr 1  - znajduje  się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy , ul. Słowackiego 10,

I piętro , pok.211 a. Prowadzony jest przez adwokatów.

Godziny otwarcia
:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz.12.00-16.00
piątek            godz. 8.00-12.00


Punkt nr 2- znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8. Punkt ten prowadzą radcy prawni.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach   11.00 -15.00

Punkt nr 3 –znajduje  się w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie , 56-420 Bierutów,

ul. Moniuszki 12,budynek A, I piętro, sala nr 9.Prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:„Fundacja Badań nad Prawem” z Wrocławia. Nieodpłatną  pomoc prawną  w tym punkcie świadczą  adwokaci i radcy  prawni.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4- znajduje się w Gminnym Ośrodku  Sportu i Rekreacji w Twardogórze

56-416  Twardogóra ul.1 Maja 2. Prowadzony  przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert : „Fundacja Świat z Uśmiechem” z Oleśnicy. Nieodpłatną  pomoc prawną w tym punkcie  świadczą adwokaci i radcy prawni.

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Uwaga!

W związku z remontem  budynku Gminnego Ośrodka  Sportu i Rekreacji

w Twardogórze  punkt nr 4  nieodpłatnej pomocy prawnej został czasowo przeniesiony  do budynku  świetlicy środowiskowej "Harcówka" przy ul. Jagiełły 10 w Twardogórze. Godziny  otwarcia punktu  pozostają bez zmian. 

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1255 ze zm.) zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

- młodzież do 26 roku życia,|
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- kobiety w ciąży (pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością),
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane  świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do  rozpoczęcia tej działalności.

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 10-02-2016 10:35:48
Data edycji: 19-01-2017 12:22:25