URZĄD

 

Dane podstawowe - godziny pracy, adres, nip, nr konta,flaga, herb, e-mail

Godziny urzędowania - godziny pracy, zasady funkcjonowania sekretariatu

Organizacja urzędu - struktura organizacyjna urzędu, sposób załatwiania spraw

Struktura organizacyjna - nazwy wydziałów, zakres załatwianych spraw

Regulamin organizacyjny Urzędu - regulamin organizacyjny Urzędu

Budżet Miasta i Gminy Syców - bieżący budżet, sprawozdania z wykonania budżetu, archiwum

Wieloletnia Prognoza Finansowa MiG Syców

Przetargi i konkursy - (ogłoszenia, SIWZ, korespondencja) - ogłoszenia o przetargach, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, korespondencja

Przetargi i konkursy - rozstrzygnięcia - informacja o rozstrzygniętych przetargach (firmy biorące udział, wyniki: waga lub kwota).

Oferty realizacji zadań publicznych

Wykaz numerów telefonów - nr pokoju, nazwisko pracownika, nr telefonu

Wykaz skrzynek pocztowych - Skrzynki e-mail jednostek gminnych, wydziałów Urzędu, pracowników

Informacje o środowisku - informacje o inwestycjach mających wplyw na środowisko

Zarządzenia Burmistrza z lat 2003-2014 - zarządzenia Burmistrza z lat 2003-2014

Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018

Rejestr Zarządzeń Burmistrza

Informacje Burmistrza - Informacje Burmistrza

Obwieszczenia Burmistrza - Obwieszczenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza - Ogłoszenia i zawiadomienia Burmistrza MiG

Struktura własności - informacja o stanie mienia komunalnego

Wybory - Informacje związane z wyborami

Informacja o wolnych stanowiskach pracy - Praca w Urzędzie

EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta.

 
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska