Archiwa przedsiębiorstw

PROCEDURY OBSŁUGI INTERESANTA

 
data publikacji:  02-02-2007 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2015 | 10:21
data wytworzenia dokumentu:  05-01-2014
autor dokumentu: Andrzej Plata
Informacja o archiwach zlikwidowanych przedsiębiorstw 02.02.2007

W tut. Urzędzie prowadzone jest  archiwum akt osobowych pracowników zlikwidowanych następujących zakładów pracy:

a) Państwowy Ośrodek Maszynowy w Sycowie,
b) Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Sycowie,
c) Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Sycowie,
d) Związku Spółek Wodnych w Sycowie. 

Informacje dot. tych akt, w szczególności o okresach zatrudnienia i zarobkach można uzyskać kierując pismo do tut. Urzędu, można uzyskać informacje także telefonicznie (tel. 62 785 5112). 

-------------------------------------------------------------------------------------

Adresy archiwum zlikwidowanych innych zakładów pracy z terenu miasta i gminy Syców:

1. Państwowe Gospodarstwo Rolne  Syców
    Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze Syców

Archiwum Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Ostrowska 1
51-005 Wrocław   tel. 071 35 24 008

2. Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Sycowie
    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Sycowie
    Spółdzielnia Przedsiebiorstwa Budowlano-Montażowego w Sycowie (ul.  Kolejowa), były OBM

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni
ul. Wrocławska 53
62-800 Kalisz   tel. 062 766 68 86

3. Gminna Spółdzielnia SCh w Dziadowej Kłodzie

Zakład Archiwalny Składnica Akt
Hubert Faryś
ul. Swobodna 41
50-089  Wrocław    tel. 071 3612149, fax. 7828633

4. Regionalna Spółdzielnia Produkcyjna "Przyszłość" w Biskupicach

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Produkcyjnych
ul. Kolejowa 17
63-400 Ostrów Wlkp.

5. Czimex Sp. z o.o.

Archiwum Sp. z o.o.
ul. Jana Danysza 4
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 0 516-178-202, 0 695-753-405
e-mail: ewa_archiwum@vp.pl 

6. POLO Zakład Przemysłu Dziewiarskiego Syców

ZPD Centrala
ul. Złota 71, 62-800, Kalisz

Przechowawca dokumentacji osobowej i płacowej:

Archiwum Usługowe "AKTA" Sp z o.o.
98-200 Sieradz, ul. Reja 1 B
tel: (043) 822 74 01, 822 79 14
faks: (043) 822 79 14
e-mail:
www: www.archiwum-akta.pl
 
7. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
    ul. Kaliska 10  56-500 Syców

Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.
ul. Zielona 14
63-400 Ostrów Wlkp.

tel. 62 736 00 36

8. Zakład Przemysłu Dziewiarskiego "SIRA"
ul. Mickiewicza 6, 98-200, Sieradz

Filia w Sycowie, filia w Międzyborzu

Przechowawca dokumentacji osobowej i płacowej:

Archiwum Usługowe "AKTA" Sp z o.o.
98-200 Sieradz, ul. Reja 1 B
tel: (043) 822 74 01, 822 79 14
faks: (043) 822 79 14
e-mail:
www: www.archiwum-akta.pl


9. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wioska

archiwum: P. Lucja Wojciechowska
ul. Szarych Szeregów 3/2
56-500 Syców

------------------------------------------------------------------------------------

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim można uzyskać zaświadczenie o okresach zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy i wynagrodzeniu. Zaświadczenia takie wydawane są byłym pracownikom Urzędu, jak również pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim był Wojewoda.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać drogą listowną pod adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

Pokój 3112 lub 3113
tel.: 0 71 340 66 16, 0 71 340 64 80

--------------------------------------------------------------------------------

Archiwum Akt Osobowych Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych:
z byłego województwa wrocławskiego:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pok. 3112 lub 3113 (III piętro)
tel.: 0 71 340 66 16


 

««« powrót
 
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska