• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski

Zgodnie z art. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, podejmowanych w sprawach ważnych dla gminy i wprowadzanych na jej terytorium.  W ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim decydują o części wydatków budżetu gminy. Gmina Syców przyznaje w roku 2022 kwotę 200 000 zł na projekty, które realizowane będą w roku 2023. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy, a wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego określa Rada gminy.

Ideą budżetu partycypacyjnego jest zapewnienie członkom społeczności lokalnej prawa współdecydowania o potrzebach i kierunkach zagospodarowania przestrzeni publicznej. Wydzielona z budżetu gminy kwota środków finansowych może zostać przeznaczona na inicjatywy i projekty inwestycyjne, bezpośrednio zgłaszane przez społeczność lokalną. Idea budżetu obywatelskiego wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i nadzoru publicznego. To swoistego rodzaju umowa społeczna pomiędzy władzami a mieszkańcami.

Do celów konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego można zaliczyć:

- zwiększenie aktywności mieszkańców i ich partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta, budowanie poczucia współodpowiedzialności za lokalne wspólnoty,
- uzyskanie od mieszkańców propozycji projektów oraz ustalenie listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Miasta i Gminy Syców na kolejny rok,
- poznawanie potrzeb i pomysłów mieszkańców Miasta i Gminy Syców przez samorząd lokalny i jego reprezentantów,
- upowszechnianie wiedzy o zadaniach własnych gminy, odpowiedzialnych za nie jednostkach miejskich i procedurach przy tworzeniu budżetu Miasta i Gminy Syców oraz o realizacji projektów budżetowych,
- budowanie zaufania mieszkańców do samorządu lokalnego i jego przedstawicieli.

Środki finansowe wygospodarowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Syców mogą być wydatkowane na zadania własne gminy, których katalog wyznacza art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajające zbiorowe potrzeby wspólnoty.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
Krawczyk Dawid 2022-06-27 08:50
Aktualizacja publikacji
Krawczyk Dawid 2022-06-27 08:59
Wytworzenie publikacji
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2022-06-27 08:59
Zatwierdzenie
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2022-06-27 08:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry