• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ochrona środowiska/Decyzje środowiskowe/Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia (..)

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13.04.2021 r. znak: GOS.6220.3.2021

Decyzje środowiskowe 13 Kwietnia 2021
Burmistrz Miasta i Gminy Syców                                     

Syców, dnia 13.04.2021 r. 

Znak sprawy: GOS.6220.3.2021

Zawiadomienie


Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych oraz hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 5/53, 5/54, 5/55, 5/56, 5/57, 5/67 i 5/71 przy ul. Kolejowej w Sycowie, obręb Syców”  zawiadamiam strony postepowania, że w związku z koniecznością przeanalizowania uzupełnionego materiału dowodowego w sprawie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 8 kwietnia 2021 r., znak: WOOŚ.4220.105.2021.MN.2, na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. zawiadomił o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zostanie wyrażone w terminie do dnia 31 maja 2021 r. 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Syców https://bip.sycow.pl/ oraz tablicy Urzędu Miasta i Gminy Syców.  Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie - obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 kwietnia 2021 r.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
  2. A/a.

Do wiadomości:

  1. Pełnomocnik inwestora - Kwadrat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice - imię, nazwisko i adres wg rozdzielnika

Sporządził: Inspektor W. Dryka,  tel. (062) 785 51 27

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Obwieszczenia środowiskowe
pdf 2021-04-13 Zawiadomienie GOS.6220.3.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
Zawiadomienie GOS.6220.3.2021.pdf 408.07KB zobacz
Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry