• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ochrona środowiska/Decyzje środowiskowe/Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy (..)

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20.10.2021 r. znak: RGOiOŚ.6220.10.2020

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o wydaniu w dniu 20 października 2021 r. decyzji znak: RGOiOŚ.6220.10.2020, w sprawie odmówienia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 80 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie oraz przetwarzanie odpadów na terenie zakładu AMEBA Recykling Sp. z o.o. w miejscowości Biskupice”.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
Kręblewski Rafał 2021-10-20 12:28
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Rafał Kręblewski 2021-10-20 12:45
Zatwierdzenie
Rafał Kręblewski 2021-10-20 12:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry