• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Aktualności

Znaleziono wiadomości: 37.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 stycznia 2022 roku
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 stycznia 2022 roku Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów”
2022-01-24

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 stycznia 2022 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku. Ogłoszenia konkursowe
2022-01-17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku. Ogłoszenia konkursowe
2022-01-17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 17 stycznia 2022 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
z dnia 17 stycznia 2022 r.
Ogłoszenia konkursowe
2022-01-17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 17 stycznia 2022 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach GPPiRPA na rok 2022 oraz GPPN na rok 2022
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach GPPiRPA na rok 2022 oraz GPPN na rok 2022 
Rozstrzygnięcia konkursów ofert
2022-01-14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach GPPiRPA na rok 2022 oraz GPPN na rok 2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. Ogłoszenia konkursowe
2022-01-14

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 05 stycznia 2022 roku
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 05 stycznia 2022 roku Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów”
2022-01-05

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 05 stycznia 2022 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 04 stycznia 2022 roku
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 04 stycznia 2022 roku
Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów”
2022-01-04

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 04 stycznia 2022 roku

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Ogłoszenia konkursowe
2021-12-22

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku. Aktualności NGO
2021-12-21

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry