• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Współpraca z Organizacjami pozarządowymi/Ogłoszenia konkursowe/Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie naboru (..)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Ogłoszenia konkursowe 29 Grudnia 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Syców zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2023 roku.

  1. Udział w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zarządzenie nr 947/2022.
  2. Udział w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zarządzenie nr 948/2022.
  3. Udział w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zarządzenie nr 949/2022.
  4. Udział w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w zakresie pomocy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zarządzenie nr 950/2022

Poniżej znajdują się pliki do pobrania (zarządzenie oraz formularz zgłoszenia) osobno dla każdego zgłoszenia udziału w pracach komisji konkursowej.

Kategoria: Powiązane pliki [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-12-29 Zarządzenie nr 947/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
Zarządzenie nr 947/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 237.96KB zobacz
doc 2022-12-29 Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej - kultura.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej - kultura. 58KB -
pdf 2022-12-29 Zarządzenie nr 948/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie ogłoszenia naboru na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
Zarządzenie nr 948/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie ogłoszenia naboru na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 239.58KB zobacz
doc 2022-12-29 Formularz zgoszenia kandydata do komisji konkursowej - sport.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
Formularz zgoszenia kandydata do komisji konkursowej - sport. 57.5KB -
pdf 2022-12-29 Zarządzenie nr 949/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
Zarządzenie nr 949/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 238.66KB zobacz
doc 2022-12-29 Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej - seniorzy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej - seniorzy. 58.5KB -
pdf 2022-12-29 Zarządzenie nr 950/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniujacej oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
Zarządzenie nr 950/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniujacej oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 239.68KB zobacz
doc 2022-12-29 Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej - pomoc społeczna.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej - pomoc społeczna. 58KB -
Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry