• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Ogłoszenia konkursowe

Znaleziono wiadomości: 29.

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych w 2023 roku.
Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych w 2023 roku. Ogłoszenia konkursowe
2023-01-30

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych w 2023 roku.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025. Ogłoszenia konkursowe
2023-01-13

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025.

Powołanie komisji konkursowych opiniujących oferty realizacji zadań publicznych w 2023 r.
Powołanie komisji konkursowych opiniujących oferty realizacji zadań publicznych w 2023 r. Ogłoszenia konkursowe
2023-01-09

Powołanie komisji konkursowych opiniujących oferty realizacji zadań publicznych w 2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Ogłoszenia konkursowe
2022-12-29

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku.
Otwarty konkurs ofert  w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku. Ogłoszenia konkursowe
2022-12-15

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku.

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku Ogłoszenia konkursowe
2022-12-15

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. Ogłoszenia konkursowe
2022-12-15

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. Ogłoszenia konkursowe
2022-12-15

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku. Ogłoszenia konkursowe
2022-01-17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku. Ogłoszenia konkursowe
2022-01-17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry