• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Rozstrzygnięcia konkursów

Znaleziono wiadomości: 14.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 maja 2023 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 maja 2023 r. Rozstrzygnięcia konkursów ofert
2023-05-09

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 maja 2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025.
Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025. Rozstrzygnięcia konkursów ofert
2023-02-03

Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025.

Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rozstrzygnięcia konkursów ofert
2023-01-12

Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku.
Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu  z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  w 2023 roku. Rozstrzygnięcia konkursów ofert
2023-01-12

Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku.

Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 r.
Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 r. Rozstrzygnięcia konkursów ofert
2023-01-12

Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Rozstrzygnięcia konkursów ofert
2023-01-12

Ogłoszenie Burmistrza o wynikach konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Rozstrzygnięcia konkursów ofert
2022-02-23

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Rozstrzygnięcia konkursów ofert
2022-02-22

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Rozstrzygnięcia konkursów ofert
2022-02-22

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Rozstrzygnięcia konkursów ofert
2022-02-22

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry