Informacje o Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego

Kontakt

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców

tel.  62 785 5100, 62 785 5140
fax. 62 785 5104

e-mail: gzzk@sycow.pl ;  oc@sycow.pl ;  a.kacyna@sycow.pl

Burmistrz Miasta i Gminy

tel. 62 785 5131
e-mail: burmistrz@sycow.pl

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

tel. 62 785 5136
e-mail: wiceburmistrz@sycow.pl
 

 


 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe
tel. 71 314 0100
Wydział SO i Zarządzania Kryzysowego
tel. 71 314 0131

 


 

Wojewódzki Zespół Zarządzania  Kryzysowego