Kalkulator wyborczy

Wspomaganie informatyczne przy II turze wyborów w dniu 30.11.2014 r. 


Obowiązują te same licencje przewodniczącego i operatorska.

Przed podjęciem pracy należy sprawdzić posiadaną wersję kalkulatora, czy jest zgodna z publikowaną na stronie http://zapasdlakbw.home.pl/kalkulator-wyborczy/kalkulator/. Tam też znajdują się aktualne instrukcje, uwagi techniczne. 


Przed wprowadzaniem danych należy pobrać/wczytać najnowsze pliki KLK, wyczyścić dane tymczasowe, zamknąć i ponownie otworzyć kalkulator.
 
Czynności w noc wyborczą:

1) Wprowadzamy protokół obwodowy WBP. Wpisywać nalezy bardzo uważnie, żeby nie popełnić błędu i nie zablokować protokołu. Kalkulator podaje komunikat o popełnionych błędach. W przypadku całkowitej blokady protokołu (żądanie kodu) proszę jeszcze raz sprawdzić dane, dzwoniąc do MKW podajemy rodzaj błędu, w jakim miejscu wystąpił i dane cyfrowe. O kod odblokowujący występuje telefonicznie Przewodniczący. Wpisujemy wyjaśnienia w odpowiednich punktach protokołu.

2) Sprawdzamy skład komisji i zaznaczyć obecność na liście („checkbox”). Na wydrukowanym protokole powinny znaleźć się tylko osoby obecne przy podpisywaniu protokołu. ewentualny błąd, np. w nazwisku można porawić poprzez usunięcie a następnie dopisanie poprawnie członka komisji.  Jeśli będą tam osoby, które nie są już członkami komisji, po prostu nich nie zaznaczamy.

3) Podpisujemy protokół licencją Przewodniczącego/Zastępcy Obwodowej Komisji Wyborczej.

4) Wysłamy protokół.

5) Zapisujemy plik protokołu na dysku.

6) Drukujemy 3 egz. protokołu i przekazujemy komisji do podpisania. Suma kontrolna protokołu wysłanego elektronicznie na serwery KBW musi być zgodna z sumą kontrolną na każdej stronie wydrukowanych ostatecznych protokołów, które są przekazywane przez Komisję do Urzędu. Należy pamiętać, że nie można już edytować wysłanego protokołu. Wszelkie zmiany można wprowadzić tylko od nowa tworząc protokół (przycisk "nowy" w kalkulatorze).

7) Protokół nagrywamy na jedną płytę.

Andrzej Plata
Autor:
Data utworzenia: 29-10-2014 15:22:01