Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie
ul. Wrocławska 8
56-500 Syców

Kontakt (telefony):

62 785 51 50
62 785 24 95

517  500  388

 
W skład Zespołu wchodzą:

 1. Renata Grzędziak - Przewodniczący, starszy pracownik socjalny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie;
 2. Helena Byra - Z-ca przewodniczącego, przedstawiciel Towarzystwa Pomocy Niepełnosprawnym w Sycowie;
 3. Jacek Styczeń - Komendant Komisariatu Policji w Sycowie;
 4. Elżbieta Wróbel - Członek Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sycowie;
 5. Jolanta Trela - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie;
 6. Anna Kamińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej;
 7. Zbigniew Filipiak - Dyrektor Gimnazjum w Sycowie;
 8. Urszula Jarzymowska - Kurator Zawodowy Rodzinny I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Oleśnicy;
 9. Piotr Nogala - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia   w Sycowie.

  Podstawa prawna: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 428/2017 z dnia 21 czerwca 2017
   

 

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 30-06-2017 18:08:14
Data edycji: 30-06-2017 18:10:28