Nabory

  • Burmistrz Miasta i Gminy Syców podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Miejskiego w Sycowie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, a jednocześnie ogłasza terminy rekrutacji.

  • Zasady naboru do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Szczegóły rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców określone są poniżej.

Autor: sycow
Data utworzenia: 21-04-2015 11:49:17