ogłoszenia o przetargach, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, korespondencja

ZOS - 1/2016: Przetarg nieograniczony: Dostawa biletów miesięcznych na dojazd dzieci z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Syców w 2017 r. 30-11-2016

Zawartość: ogłoszenia z dnia 30.11.2016 r. informacja z otwarcia ofert z dnia 0812.2016 r.

Numer ogłoszenia: 354667 - 2016; data zamieszczenia: 30.11.2016 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Nr postępowania ZOS.340.1.2016 Status ogłoszony
Jednostka
zamawiająca
Zespół Oświaty Samorządowej w Sycowie osoba do kontaktu Ewa Głowacka Telefon 62 785 5151
Temat
postępowania
Dostawa biletów miesięcznych na dojazd dzieci z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Syców w 2017 r.
Tryb udzielenia
zamówienia
publicznego
przetarg nieograniczony na dostawy
Wartość postępowania  -
Terminskładania
ofert
2016-12-08
godz. 09:00
Data
zamieszczenia
2016-11-30 Miejsce
składania
Mickiewicza 1
56-500 Syców
  ogłoszenia files/fck/File/przetargi/2016/bilety_ogloszenie.pdf
SIWZ files/fck/File/przetargi/2016/bilety_siwz.pdf

Informacje dla wykonawców

-
Odwołania -
Informacja z otwarcia ofert:

Wynik
files/fck/File/przetargi/2016/Informacja_z_otwarcia_ofert_ZOS-340_1_2016_bilety.pdf

-


Autor treści:Ewa Głowacka

 

Autor:
Data utworzenia: 30-11-2016 12:27:06
Data edycji: 08-12-2016 12:21:07