ogłoszenia o przetargach, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, korespondencja

ZOS - 2/2016: Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci i uczniów w tym również dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z terenów Gminy Syców do placówek oświatowych w I półroczu 2017 r.z podziałem na 4 zadania (rozstrzygnięty) 30-11-2016

Zawartość: ogłoszenie z dnia 30.11.2016 r.; informacja z otwarcia ofert z dnia 08.12.2016 r. rozstrzygnięcie z dnia 12.12.2016 r.

Numer ogłoszenia: 354750 - 2016; data zamieszczenia: 30.11.2016 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Nr postępowania ZOS.340.2.2016 Status rozstrzygnięty
Jednostka
zamawiająca
Zespół Oświaty Samorządowej w Sycowie osoba do kontaktu Ewa Głowacka Telefon 62 785 5115
Temat
postępowania
Dowóz dzieci i uczniów w tym również dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z terenów Gminy Syców do placówek oświatowych w I półroczu 2017 roku z podziałem na 4 zadania
Tryb udzielenia
zamówienia
publicznego
przetarg nieograniczony na usługi
Wartość postępowania  -
Terminskładania
ofert
2016-12-08
godz. 09:00
Data
zamieszczenia
2016-11-30 Miejsce
składania
Mickiewicza 1
56-500 Syców
  ogłoszenia files/fck/File/przetargi/2016/dowoz_ogloszenie.pdf
SIWZ z zal. files/fck/File/przetargi/2016/dowoz_siwz.pdf

Informacje dla wykonawców

-
Odwołania -
Informacja z otwarcia ofert:

Wynik: zad 1 - 4

files/fck/File/przetargi/2016/Informacja_z_otwarcia_ofert_zad_1-4_-_ZOS-340_2_2016_dowoz.pdf

files/fck/File/przetargi/2016/dowoz_zad_1.pdf

files/fck/File/przetargi/2016/dowoz_zad_2.pdf
 

files/fck/File/przetargi/2016/dowoz_zad_3.pdf

files/fck/File/przetargi/2016/dowoz_zad_4.pdf


Autor treści:Ewa Głowacka

 

Autor:
Data utworzenia: 30-11-2016 12:35:48
Data edycji: 12-12-2016 18:56:51