Udostępnianie informacji

Syców - Urząd Miasta i Gminy.

     Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) warunkiem uzyskania  informacji publicznej jest skierowanie zapytania na określonym formularzu:

Wzór wniosku (pdf): files/fck/File/form/wniosek_inf_publ.pdf
                        (doc): files/fck/File/form/wniosek_o_inf_publ-doc.doc

Można także skorzystać z formularza elektronicznego (on-line): cms17.vps44.iat.pl/pl/955/0/wniosek-o-udostepnienie-informacji.html

 

     Aby uzyskać informacje o swojej sprawie,  na wniosku (piśmie) kierowanym do Urzędu należy podać dane identyfikujące daną sprawę.