ZaKład Gospodarki Komunalnej

ZGK

Z dniem 01.01.2006 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sycowie uchwałą  Nr XL/228/05 z dnia 27.10.2005 r. został przekształcony  w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy przyjmując nazwę Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sycowie był zakładem budżetowym podległą gminie Syców. Działał na podstawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sycowie nr XLIX/276/98 z dnia 28 maja 1998r., który został przyjęty uchwałą nr XLIX/276/98 z dnia 28 maja 1998r.

 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Sycowie podlegają następujące obiekty: