Plan pracy rady na bieżący rok

Plan pracy Rady Miejskiej

 

UCHWAŁA Nr XLIV/ 322/2017
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
 
 w sprawie uchwalania planu pracy Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2018

 

uchwała files/fck/File/uchwaly/2017/Uchwala_Nr_XLIV-322-2017.doc
zał. files/fck/File/uchwaly/2017/Uchwala_Nr_XLIV-322-2017_zal_1.docx

 


 

UCHWAŁA Nr XXXII/218/2016
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 20 grudnia 2016 r.
 w sprawie uchwalania planu pracy Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2017.

uchwała files/fck/File/uchwaly/2016/Uchwala_Nr_XXXII-218-2016.doc
zał. files/fck/File/uchwaly/2016/Uchwala_Nr_XXXII-218-2016_zal_1.docx

 UCHWAŁA Nr XVII/108/2015

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 22 grudnia 2015 r.

  w sprawie uchwalania planu pracy Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2016

uchwała files/fck/File/uchwaly/2015/Uchwala_Nr_XVII-108-2015.doc
zał. files/fck/File/uchwaly/2015/Uchwala_Nr_XVII-108-2015_zal_1.doc

  


UCHWAŁA Nr III/14/2014

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2015.

uchwała files/fck/89/file/urmzal/2014/Uchwala_Nr_III-14-2014.doc
zał. files/fck/89/file/urmzal/2014/Uchwala_Nr_III-14-2014_zal_1.doc

 

  RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 19 grudnia 2013 r.

 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2014.

uchwała files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXIX-231-2013.doc
zał. files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXIX-231-2013_zal_1.doc

 


 


UCHWAŁA Nr XXVII/ 152/2012

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

  w sprawie uchwalania planu pracy Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2013.

uchwała z zał. files/fck/89/file/urmzal/2012/Uchwala_Nr_XXVII-152-2012.doc

 files/fck/89/file/urmzal/2012/Uchwala_Nr_XXVII-152-2012_zal_1.doc

 


UCHWAŁA Nr XV/93/2011
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalania planu pracy Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2012.

 

uchwała: files/fck/89/file/urmzal/2012/Uchwala_Nr_XV-93-2011.doc
zał. (plan pracy) files/fck/89/file/urmzal/2012/Uchwala_Nr_XV-93-2011_zal_1.doc

 


 UCHWAŁA Nr III /21/ 2011
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 27 stycznia 2011 r.
 
w sprawie uchwalania planu pracy Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2011.
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z § 24 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Syców przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie Nr V/19/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 68 poz. 709 z dnia 13 marca 2007 r.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Rada Miejska w Sycowie może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sycowie oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej
         Bolesław Moniuszko 
 

zał. (doc): files/fck/89/file/urmzal/2011/Uchwala_Nr_III-21-2011_zal_1.doc

 

Autor:
Data edycji: 30-12-2017 23:50:36