• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo Lokalne/Uchwały Rady Miejskiej/Rok 2022/Uchwały z LV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 (..)

Uchwały z LV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 listopada 2022r.

Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2022 15 Grudnia 2022

1. Uchwała nr LV/452/2022 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.
2. Uchwała nr LV/453/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej Gminy Syców, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach w 2023 roku.
3. Uchwała nr LV/454/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Uchwała nr LV/455/2022 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Syców oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
5. Uchwała nr LV/456/2022 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
6. Uchwała nr LV/457/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/132/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
7. Uchwała nr LV/458/2022 zmieniająca uchwałę nr XLVII/347/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w celu realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej”.
8. Uchwała nr LV/459/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/289/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej - etap II (do dyskontu)”.
9. Uchwała nr LV/460/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
10. Uchwała nr LV/461/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Uchwały Rady Miejskiej - ROK 2022
rar 2022-12-15 Uchwały z LV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 listopada 2022r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Uchwały z LV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 listopada 2022r. 6.13MB -
Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry