• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Rok 2023

Zarządzenia Burmistrza rok 2023

Kategoria: Powiązane pliki [27]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza
pdf 2023-02-07 Zarządzenie nr 981/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2023 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców oraz zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
Zarządzenie nr 981/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2023 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców oraz zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców. 189.2KB zobacz
pdf 2023-02-02 Zarządzenie nr 980/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminu składania dokumentów do Żłobka Miejskiego w Sycowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Syców, na rok szkolny 2023/2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
Zarządzenie nr 980/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminu składania dokumentów do Żłobka Miejskiego w Sycowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Syców, na rok szkolny 2023/2024 124.54KB zobacz
pdf 2023-01-30 Zarządzenie nr 979/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
Zarządzenie nr 979/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 233.14KB zobacz
pdf 2023-01-27 Zarządzenie nr 978/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Syców za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
Zarządzenie nr 978/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Syców za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 277.05KB zobacz
pdf 2023-01-31 Zarządzenie nr 977/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
Zarządzenie nr 977/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców 150.56KB zobacz
pdf 2023-01-27 Zarządzenie nr 976/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
Zarządzenie nr 976/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Syców 113.06KB zobacz
pdf 2023-01-24 Zarządzenie nr 974/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
Zarządzenie nr 974/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 199.13KB zobacz
pdf 2023-01-24 Załącznik do zarządzenia nr 974/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
Załącznik do zarządzenia nr 974/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 stycznia 2023 r. 274.96KB zobacz
pdf 2023-01-13 Zarządzenie nr 973/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi Wioska, gmina Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
Zarządzenie nr 973/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi Wioska, gmina Syców. 270.18KB zobacz
pdf 2023-01-13 Załącznik do zarządzenia nr 973/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Załącznik do zarządzenia nr 973/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. 199.64KB zobacz
pdf 2023-01-13 Zarządzenie nr 972/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi Stradomia Wierzchnia, gmina Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
Zarządzenie nr 972/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi Stradomia Wierzchnia, gmina Syców. 270.26KB zobacz
pdf 2023-01-13 Załącznik do zarządzenia nr 972/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Załącznik do zarządzenia nr 972/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. 198.03KB zobacz
pdf 2023-01-13 Zarządzenie nr 971/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Sycowie przy ul. Piastowskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Zarządzenie nr 971/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Sycowie przy ul. Piastowskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 264.4KB zobacz
pdf 2023-01-13 Załącznik do zarządzenia nr 971/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Załącznik do zarządzenia nr 971/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. 198.49KB zobacz
pdf 2023-01-13 Zarządzenie nr 970/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
Zarządzenie nr 970/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 102.53KB zobacz
pdf 2023-01-13 Zarządzenie nr 969/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Zarządzenie nr 969/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 108.83KB zobacz
pdf 2023-01-26 Zarządzenie nr 968/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Prowadzenie stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sycowie na terenie działki nr 28/2 AM 28 przy ul. Wrocławskiej 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
Zarządzenie nr 968/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Prowadzenie stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sycowie na terenie działki nr 28/2 AM 28 przy ul. Wrocławskiej 8 319.16KB zobacz
pdf 2023-02-08 Zarządzenie nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Urzędu Miasta i Gminy Syców na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
Zarządzenie nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Urzędu Miasta i Gminy Syców na rok 2023 430.27KB zobacz
pdf 2023-02-08 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. 111.35KB zobacz
pdf 2023-02-08 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. 121.85KB zobacz
pdf 2023-02-08 Zarządzenie nr 966/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Syców uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
Zarządzenie nr 966/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Syców uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2023 roku. 275.5KB zobacz
pdf 2023-01-18 Zarządzenie nr 965/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
Zarządzenie nr 965/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 628.21KB zobacz
pdf 2023-01-11 Zarządzenie nr 963/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Zarządzenie nr 963/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 101.81KB zobacz
pdf 2023-01-11 Zarządzenie nr 962/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Zarządzenie nr 962/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku. 276.67KB zobacz
pdf 2023-01-11 Zarządzenie nr 961/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Zarządzenie nr 961/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku. 276.28KB zobacz
pdf 2023-01-11 Zarządzenie nr 960/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Zarządzenie nr 960/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku. 277.73KB zobacz
pdf 2023-01-11 Zarządzenie nr 959/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Zarządzenie nr 959/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 r. 276.22KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
Sobalska Katarzyna 2023-01-09 14:58
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
UMiG Syców 2023-01-09 14:57
Zatwierdzenie
UMiG Syców 2023-01-09 14:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry