• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Rok 2023

Zarządzenia Burmistrza rok 2023

Kategoria: Powiązane pliki [239]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza
pdf 2024-01-11 Zarządzenie nr 1154A/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Zarządzenie nr 1154A/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 491.6KB zobacz
pdf 2024-01-30 Zarządzenie nr 1154/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1111/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
Zarządzenie nr 1154/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1111/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r. 326.5KB zobacz
pdf 2023-12-28 Zarządzenie nr 1153/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Syców za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu a także wykonujących zadania zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
Zarządzenie nr 1153/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Syców za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu a także wykonujących zadania zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców. 334.17KB zobacz
pdf 2023-12-29 Zarządzenie nr 1152/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
Zarządzenie nr 1152/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 1.16MB zobacz
pdf 2023-12-29 Zarządzenie nr 1151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie pn. Prowadzenie Stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
Zarządzenie nr 1151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie pn. Prowadzenie Stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sycowie. 317.29KB zobacz
pdf 2023-12-29 Zarządzenie nr 1150/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji w postępowaniu na zadanie pn. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
Zarządzenie nr 1150/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji w postępowaniu na zadanie pn. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Syców. 316.05KB zobacz
pdf 2023-12-22 Zarządzenie nr 1149/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie czynności kancelaryjnych, zasad tworzenia i postępowania z dokumentacją, wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Zarządzenie nr 1149/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie czynności kancelaryjnych, zasad tworzenia i postępowania z dokumentacją, wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 161.43KB zobacz
pdf 2023-12-19 Zarządzenie nr 1148/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Zarządzenie nr 1148/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2024 roku 244.68KB zobacz
pdf 2023-12-27 Zarządzenie nr 1147/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Zarządzenie nr 1147/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 1.14MB zobacz
pdf 2023-12-15 Zarządzenie Nr 1146/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022- 2025.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
Zarządzenie Nr 1146/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022- 2025.pdf 237.34KB zobacz
pdf 2023-12-28 Zarządzenie nr 1145/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1035/2023 z dnia 30 maja 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Syców w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Zarządzenie nr 1145/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1035/2023 z dnia 30 maja 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Syców w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie. 790.54KB zobacz
pdf 2023-12-29 Zarządzenie nr 1144/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii B23 Gminy Syców ("Obligacje Komunalne")
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
Zarządzenie nr 1144/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii B23 Gminy Syców ("Obligacje Komunalne") 186.98KB zobacz
pdf 2023-12-18 Zarządzenie nr 1143/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
Zarządzenie nr 1143/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 1.45MB zobacz
pdf 2023-12-11 Zarządzenie nr 1142/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
Zarządzenie nr 1142/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 105.26KB zobacz
pdf 2023-12-06 Zarządzenie nr 1141/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji i podmiotów w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
Zarządzenie nr 1141/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji i podmiotów w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2024 r. 204.54KB zobacz
pdf 2023-12-07 Zarządzenie nr 1140/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi Stradomia Wierzchnia, gmina Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
Zarządzenie nr 1140/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi Stradomia Wierzchnia, gmina Syców 201.99KB zobacz
pdf 2023-12-07 Załącznik do zarządzenia nr 1140/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 6 grudnia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Załącznik do zarządzenia nr 1140/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 6 grudnia 2023 r. 199.47KB zobacz
pdf 2024-01-02 Zarządzenie nr 1139/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
Zarządzenie nr 1139/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 101.43KB zobacz
pdf 2023-12-04 Zarządzenie nr 1138/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
Zarządzenie nr 1138/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. 273.38KB zobacz
pdf 2023-12-04 Załącznik do zarządzenia nr 1138/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 grudnia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
Załącznik do zarządzenia nr 1138/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 grudnia 2023 r. 188.01KB zobacz
pdf 2023-12-01 Zarządzenie nr 1137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
Zarządzenie nr 1137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 150.71KB zobacz
pdf 2023-12-01 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 grudnia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 grudnia 2023 r. 378.13KB zobacz
pdf 2023-12-08 Zarządzenie nr 1136/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Syców lokalu przeznaczonego na mieszkanie treningowe lub wspomagane.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
Zarządzenie nr 1136/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Syców lokalu przeznaczonego na mieszkanie treningowe lub wspomagane. 103.21KB zobacz
pdf 2023-12-08 Zarządzenie nr 1135/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Zarządzenie nr 1135/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 1.55MB zobacz
pdf 2023-12-04 Zarządzenie nr 1134/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
Zarządzenie nr 1134/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku. 266.33KB zobacz
pdf 2023-12-04 Zarządzenie nr 1133/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
Zarządzenie nr 1133/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku. 265.74KB zobacz
pdf 2023-11-30 Zarządzenie nr 1132/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Syców lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Stradomi Wierzchniej nr 13, gmina Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
Zarządzenie nr 1132/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Syców lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Stradomi Wierzchniej nr 13, gmina Syców. 195.1KB zobacz
pdf 2023-11-30 Zarządzenie nr 1131/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 521/10 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących mienie komunalne do nieodpłatnego korzystania Sołectwu Nowy Dwór.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
Zarządzenie nr 1131/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 521/10 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących mienie komunalne do nieodpłatnego korzystania Sołectwu Nowy Dwór. 371.97KB zobacz
pdf 2023-12-04 Zarządzenie nr 1130/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
Zarządzenie nr 1130/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku 303.63KB zobacz
pdf 2023-12-04 Zarządzenie nr 1129/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
Zarządzenie nr 1129/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku. 270.21KB zobacz
pdf 2023-11-24 Zarządzenie nr 1128/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
Zarządzenie nr 1128/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 102.1KB zobacz
pdf 2023-11-24 Zarządzenie nr 1127/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sycowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
Zarządzenie nr 1127/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sycowie 79.69KB zobacz
pdf 2023-11-29 Zarządzenie nr 1126/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Zarządzanie i administrowanie zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Syców oraz targowiskiem miejskim w Sycowie z podziałem na 2 zadania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
Zarządzenie nr 1126/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Zarządzanie i administrowanie zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Syców oraz targowiskiem miejskim w Sycowie z podziałem na 2 zadania. 126.38KB zobacz
pdf 2023-11-29 Zarządzenie nr 1125/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
Zarządzenie nr 1125/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Syców. 125.9KB zobacz
pdf 2023-11-28 Zarządzenie nr 1124/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zaniechania realizacji inwestycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Zarządzenie nr 1124/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zaniechania realizacji inwestycji. 388.73KB zobacz
pdf 2023-11-16 Zarządzenie nr 1123/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej na terenie wsi Wioska, gmina Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
Zarządzenie nr 1123/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej na terenie wsi Wioska, gmina Syców 202.88KB zobacz
pdf 2023-11-16 Załącznik do zarządzenia nr 1123/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 listopada 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Załącznik do zarządzenia nr 1123/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 listopada 2023 r. 202.1KB zobacz
pdf 2023-11-16 Zarządzenie nr 1122/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na terenie wsi Drołtowice, gmina Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
Zarządzenie nr 1122/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na terenie wsi Drołtowice, gmina Syców 194.34KB zobacz
pdf 2023-11-16 Załącznik do zarządzenia nr 1122/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 listopada 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
Załącznik do zarządzenia nr 1122/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 listopada 2023 r. 196.45KB zobacz
pdf 2023-11-16 Zarządzenie nr 1121/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2024 - 2035
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
Zarządzenie nr 1121/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2024 - 2035 3.79MB zobacz
pdf 2023-11-16 Zarządzenie nr 1120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2024.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
Zarządzenie nr 1120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2024. 2.8MB zobacz
pdf 2023-11-10 Zarządzenie nr 1119/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
Zarządzenie nr 1119/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 198.76KB zobacz
pdf 2023-11-10 Załącznik do zarządzenia nr 1119/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 listopada 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
Załącznik do zarządzenia nr 1119/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 listopada 2023 r. 275.64KB zobacz
pdf 2023-11-07 Zarządzenie nr 1118/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Zarządzenie nr 1118/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024 154.27KB zobacz
pdf 2023-11-03 Zarządzenie nr 1117/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
Zarządzenie nr 1117/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. 273.9KB zobacz
pdf 2023-11-03 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1117/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 października 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1117/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 października 2023 r. 187.06KB zobacz
pdf 2023-11-07 Zarządzenie nr 1116/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Zarządzenie nr 1116/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 1.06MB zobacz
pdf 2023-10-25 Zarządzenie nr 1115/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
Zarządzenie nr 1115/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. 293.5KB zobacz
pdf 2023-10-12 Zarządzenie nr 1114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
Zarządzenie nr 1114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 162.82KB zobacz
pdf 2023-10-17 Zarządzenie nr 1113/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Zarządzenie nr 1113/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 1.03MB zobacz
pdf 2023-10-17 Zarządzenie nr 1112/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie pn. Dostawa urządzeń na place zabaw i na siłownię zewnętrzną wraz z montażem na tereny sportowo rekreacyjne w sołectwach Gminy Syców z podziałem na 4 zadania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
Zarządzenie nr 1112/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie pn. Dostawa urządzeń na place zabaw i na siłownię zewnętrzną wraz z montażem na tereny sportowo rekreacyjne w sołectwach Gminy Syców z podziałem na 4 zadania. 126.49KB zobacz
pdf 2023-11-22 Zarządzenie nr 1111/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Zarządzenie nr 1111/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej 206.2KB zobacz
pdf 2023-10-03 Zarządzenie nr 1110/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 455/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przekazania nieruchomości stanowiące mienie komunalne do nieodpłatnego korzystania Sołectwu Działosza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Zarządzenie nr 1110/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 455/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przekazania nieruchomości stanowiące mienie komunalne do nieodpłatnego korzystania Sołectwu Działosza. 690.13KB zobacz
pdf 2023-10-11 Zarządzenie nr 1109/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
Zarządzenie nr 1109/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 1.06MB zobacz
pdf 2023-10-02 Zarządzenie nr 1108/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Zarządzenie nr 1108/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania. 124.43KB zobacz
pdf 2023-10-02 Zarządzenie nr 1107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
Zarządzenie nr 1107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. 366.12KB zobacz
pdf 2023-10-02 Załącznik do zarządzenia nr 1107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 września 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
Załącznik do zarządzenia nr 1107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 września 2023 r. 198.95KB zobacz
pdf 2023-09-29 Zarządzenie nr 1106/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
Zarządzenie nr 1106/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 140.71KB zobacz
pdf 2023-09-27 Zarządzenie nr 1105/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia wyników głosowania w Sycowskim Budżecie Obywatelskim na rok 2024 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Zarządzenie nr 1105/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia wyników głosowania w Sycowskim Budżecie Obywatelskim na rok 2024 rok. 526.97KB zobacz
pdf 2023-11-24 Zarządzenie nr 1104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
Zarządzenie nr 1104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sycowie. 261.44KB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1103/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
Zarządzenie nr 1103/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sycowie. 423.88KB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1102/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
Zarządzenie nr 1102/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023. 785.07KB zobacz
pdf 2023-09-13 Zarządzenie nr 1101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
Zarządzenie nr 1101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 167.27KB zobacz
pdf 2023-09-12 Zarządzenie nr 1100/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych komitetów wyborczych wraz z podaniem wykazu tych miejsc.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
Zarządzenie nr 1100/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych komitetów wyborczych wraz z podaniem wykazu tych miejsc. 129.69KB zobacz
pdf 2023-09-08 Zarządzenie nr 1099/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
Zarządzenie nr 1099/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 140.38KB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1098/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
Zarządzenie nr 1098/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej. 100.1KB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1097/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
Zarządzenie nr 1097/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy. 99.7KB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1096/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Drołtowicach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
Zarządzenie nr 1096/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Drołtowicach. 99.21KB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1095/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Zarządzenie nr 1095/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie. 104.34KB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1094/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
Zarządzenie nr 1094/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Sycowie. 101.48KB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1093/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
Zarządzenie nr 1093/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 września 2023 r w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie 106.42KB zobacz
pdf 2023-09-01 Zarządzenie nr 1092/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Zarządzenie nr 1092/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 273.28KB zobacz
pdf 2023-09-01 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1092/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 września 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1092/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 września 2023 r. 193.16KB zobacz
pdf 2023-09-07 Zarządzenie nr 1091/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
Zarządzenie nr 1091/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 637.78KB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1090/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Syców na rok 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
Zarządzenie nr 1090/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Syców na rok 2024 219.56KB zobacz
pdf 2023-09-05 Zarządzenie nr 1089/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
Zarządzenie nr 1089/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 134.31KB zobacz
pdf 2023-08-31 Zarządzenie nr 1088/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
Zarządzenie nr 1088/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy 122.04KB zobacz
pdf 2023-08-25 Zarządzenie nr 1087/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 647/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
Zarządzenie nr 1087/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 647/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 245.47KB zobacz
pdf 2023-08-25 Zarządzenie nr 1086/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
Zarządzenie nr 1086/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 139.71KB zobacz
pdf 2023-09-01 Zarządzenie nr 1085/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 sierpnia 2023 r w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
Zarządzenie nr 1085/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 24 sierpnia 2023 r w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 774.75KB zobacz
pdf 2023-08-25 Zarządzenie nr 1084/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
Zarządzenie nr 1084/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 1.05MB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1083/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
Zarządzenie nr 1083/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Syców. 211.53KB zobacz
pdf 2023-08-11 Zarządzenie nr 1082/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Zarządzenie nr 1082/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 172.17KB zobacz
pdf 2023-08-11 Zarządzenie nr 1081/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
Zarządzenie nr 1081/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 273.42KB zobacz
pdf 2023-08-11 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1081/2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 sierpnia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1081/2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 sierpnia 2023 r. 191.43KB zobacz
pdf 2023-08-11 Zarządzenie nr 1080/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
Zarządzenie nr 1080/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 273.89KB zobacz
pdf 2023-08-11 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1080/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 sierpnia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1080/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 sierpnia 2023 r. 214.48KB zobacz
pdf 2023-08-10 Zarządzenie nr 1079/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w ramach Sycowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
Zarządzenie nr 1079/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w ramach Sycowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 457.62KB zobacz
pdf 2023-08-09 Zarządzenie nr 1078/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Zarządzenie nr 1078/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 135.6KB zobacz
pdf 2023-08-09 Zarządzenie nr 1077/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
Zarządzenie nr 1077/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 135.21KB zobacz
pdf 2023-08-09 Zarządzenie nr 1076/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Zarządzenie nr 1076/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 134.02KB zobacz
pdf 2023-08-09 Zarządzenie nr 1075/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Zarządzenie nr 1075/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 136.34KB zobacz
pdf 2023-08-09 Zarządzenie nr 1074/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Zarządzenie nr 1074/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 135.56KB zobacz
pdf 2023-08-09 Zarządzenie nr 1073/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
Zarządzenie nr 1073/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 134.22KB zobacz
pdf 2023-08-09 Zarządzenie nr 1072/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Zarządzenie nr 1072/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 134.05KB zobacz
pdf 2023-08-09 Zarządzenie nr 1071/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
Zarządzenie nr 1071/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 133.63KB zobacz
pdf 2023-08-09 Zarządzenie nr 1070/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
Zarządzenie nr 1070/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 134.92KB zobacz
pdf 2023-08-09 Zarządzenie nr 1069/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
Zarządzenie nr 1069/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 136.2KB zobacz
pdf 2023-08-08 Zarządzenie nr 1068/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia diety dla ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Zarządzenie nr 1068/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia diety dla ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 107.15KB zobacz
pdf 2023-08-25 Zarządzenie nr 1067/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
Zarządzenie nr 1067/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 1.01MB zobacz
pdf 2023-08-02 Zarządzenie nr 1066/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Zarządzenie nr 1066/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie 124.22KB zobacz
pdf 2023-07-31 Zarządzenie nr 1065/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Miasta i Gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
Zarządzenie nr 1065/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Miasta i Gminy Syców. 161.08KB zobacz
pdf 2023-07-31 Zarządzenie nr 1064/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Zarządzenie nr 1064/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 198.19KB zobacz
pdf 2023-07-31 Załącznik do zarządzenie nr 1064/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lipca 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
Załącznik do zarządzenie nr 1064/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lipca 2023 r. 275.94KB zobacz
pdf 2023-09-22 Zarządzenie nr 1063/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii A23 Gminy Syców ("Obligacje Komunalne")
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
Zarządzenie nr 1063/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii A23 Gminy Syców ("Obligacje Komunalne") 225.33KB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1062/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 942/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat za wynajęcie świetlic wiejskich na terenie gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
Zarządzenie nr 1062/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 942/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat za wynajęcie świetlic wiejskich na terenie gminy Syców. 169.51KB zobacz
pdf 2023-09-20 Zarządzenie nr 1061/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
Zarządzenie nr 1061/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy Syców. 1.4MB zobacz
pdf 2023-07-21 Zarządzenie Nr 1060/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Zarządzenie Nr 1060/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 100.89KB zobacz
pdf 2023-07-28 Zarządzenie Nr 1058/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych we wsi Wielowieś, gmina Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Zarządzenie Nr 1058/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych we wsi Wielowieś, gmina Syców 268.19KB zobacz
pdf 2023-07-28 Załącznik do Zarządzenia Nr 1058/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 19 lipca 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
Załącznik do Zarządzenia Nr 1058/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 19 lipca 2023r. 370.35KB zobacz
pdf 2023-07-28 Zarządzenie Nr 1057/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych we wsi Wielowieś, gmina Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
Zarządzenie Nr 1057/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych we wsi Wielowieś, gmina Syców 370.14KB zobacz
pdf 2023-07-28 Załącznik do Zarządzenia Nr 1057/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 19 lipca 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
Załącznik do Zarządzenia Nr 1057/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 19 lipca 2023r. 370.14KB zobacz
pdf 2023-07-17 Zarządzenie Nr 1056/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
Zarządzenie Nr 1056/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. 561.99KB zobacz
pdf 2023-07-20 Zarządzenie nr 1055/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej na terenie miasta Syców, przy ul. Wyspiańskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
Zarządzenie nr 1055/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej na terenie miasta Syców, przy ul. Wyspiańskiego. 203.97KB zobacz
pdf 2023-07-20 Załącznik do Zarządzenia 1055/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 14 lipca 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
Załącznik do Zarządzenia 1055/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 14 lipca 2023r. 202.87KB zobacz
pdf 2023-07-20 Zarządzenie nr 1054/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na terenie wsi Wielowieś, gmina Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Zarządzenie nr 1054/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na terenie wsi Wielowieś, gmina Syców 196.54KB zobacz
pdf 2023-07-20 Załącznik do Zarządzenia Nr 1054/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 14 lipca 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
Załącznik do Zarządzenia Nr 1054/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 14 lipca 2023r. 196.29KB zobacz
zip 2023-07-21 Zarządzenie nr 1053/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Zarządzenie nr 1053/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 1.33MB -
pdf 2023-07-14 Zarządzenie nr 1052/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ryczałtu przysługującego pracownikowi wykonującego pracę zdalną w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
Zarządzenie nr 1052/2023 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ryczałtu przysługującego pracownikowi wykonującego pracę zdalną w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 96.56KB zobacz
pdf 2023-07-17 Zarządzenie nr 1051/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1452
Zarządzenie nr 1051/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie 246.07KB zobacz
pdf 2023-07-07 Zarządzenie nr 1050/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat położonej na terenie gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
Zarządzenie nr 1050/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat położonej na terenie gminy Syców. 203.04KB zobacz
pdf 2023-07-07 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1050/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 7 lipca 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1050/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 7 lipca 2023 r. 186.58KB zobacz
pdf 2023-06-30 Zarządzenie nr 1049/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej na terenie wsi Biskupice, gmina Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
Zarządzenie nr 1049/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej na terenie wsi Biskupice, gmina Syców 203.53KB zobacz
pdf 2023-06-30 Załącznik do zarządzenia nr 1049/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 czerwca 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
Załącznik do zarządzenia nr 1049/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 czerwca 2023 r. 199.42KB zobacz
pdf 2023-06-30 Zarządzenie nr 1048/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Zarządzenie nr 1048/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 274.61KB zobacz
pdf 2023-06-30 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1048/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 czerwca 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1048/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 czerwca 2023 r. 189.03KB zobacz
pdf 2023-07-06 Zarządzenie nr 1047/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Zarządzenie nr 1047/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 1.21MB zobacz
pdf 2024-01-08 Zarządzenie nr 1046/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1035/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Zarządzenie nr 1046/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1035/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 532.57KB zobacz
pdf 2023-06-20 Zarządzenie nr 1045/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1584
Zarządzenie nr 1045/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. 558.89KB zobacz
pdf 2023-06-22 Zarządzenie nr 1044/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
Zarządzenie nr 1044/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 656.82KB zobacz
pdf 2023-06-14 Zarządzenie nr 1043/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
Zarządzenie nr 1043/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie 110.03KB zobacz
pdf 2023-06-14 Zarządzenie nr 1042/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
Zarządzenie nr 1042/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy 110.02KB zobacz
pdf 2023-06-14 Zarządzenie nr 1041/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
Zarządzenie nr 1041/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie 109.01KB zobacz
pdf 2023-06-19 Zarządzenie nr 1040/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Zarządzenie nr 1040/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 333.72KB zobacz
pdf 2023-06-01 Zarządzenie nr 1039/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej na terenie wsi Stradomia Wierzchnia, gmina Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
Zarządzenie nr 1039/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej na terenie wsi Stradomia Wierzchnia, gmina Syców 202.91KB zobacz
pdf 2023-06-01 Załącznik do zarządzenia nr 1039/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Załącznik do zarządzenia nr 1039/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r. 198.02KB zobacz
pdf 2023-06-01 Zarządzenie nr 1038/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
Zarządzenie nr 1038/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. 274.08KB zobacz
pdf 2023-06-01 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1038/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1038/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 187.25KB zobacz
pdf 2023-07-06 Zarządzenie nr 1037/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
Zarządzenie nr 1037/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 0.99MB zobacz
pdf 2023-06-01 Zarządzenie nr 1036/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
Zarządzenie nr 1036/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy 97.4KB zobacz
pdf 2023-06-01 Zarządzenie nr 1035/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
Zarządzenie nr 1035/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie. 182.56KB zobacz
pdf 2023-05-25 ZARZĄDZENIE Nr 1034/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu lokali i budynków stanowiących własność miasta i gminy nie podlegających sprzedaży.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
ZARZĄDZENIE Nr 1034/2023 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu lokali i budynków stanowiących własność miasta i gminy nie podlegających sprzedaży.pdf 206.32KB zobacz
pdf 2023-05-26 Zarządzenie Nr 1033/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Syców.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Zarządzenie Nr 1033/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Syców.pdf 119.52KB zobacz
pdf 2023-05-26 Zarządzenie Nr 1032/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Syców.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
Zarządzenie Nr 1032/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Syców.pdf 112.01KB zobacz
pdf 2023-05-31 Zarządzenie nr 1031/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
Zarządzenie nr 1031/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy 118.31KB zobacz
pdf 2023-05-29 Zarządzenie nr 1030/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu za rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
Zarządzenie nr 1030/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu za rok 2023 524.09KB zobacz
pdf 2023-05-25 Zarządzenie Nr 1029/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22.05.2023 r. w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) i objęcia przez Gminę Syców dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.” z siedzibą w Kaliszu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
Zarządzenie Nr 1029/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22.05.2023 r. w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) i objęcia przez Gminę Syców dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.” z siedzibą w Kaliszu.pdf 176.81KB zobacz
pdf 2023-05-29 Zarządzenie nr 1028/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w artykule 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
Zarządzenie nr 1028/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w artykule 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za rok 2022 498.86KB zobacz
pdf 2023-05-31 Zarządzenie nr 1027/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury w Sycowie za 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Zarządzenie nr 1027/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury w Sycowie za 2022 rok 4.13MB zobacz
pdf 2023-05-18 Zarządzenie nr 1026/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
Zarządzenie nr 1026/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 274.19KB zobacz
pdf 2023-05-18 Załącznik do zarządzenia nr 1026/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 maja 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
Załącznik do zarządzenia nr 1026/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 maja 2023 r. 189.88KB zobacz
pdf 2023-05-18 Zarządzenie nr 1025/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przekazanego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Zarządzenie nr 1025/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przekazanego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 198.58KB zobacz
pdf 2023-05-18 Załącznik do zarządzenia nr 1025/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 maja 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
Załącznik do zarządzenia nr 1025/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 maja 2023 r. 274.63KB zobacz
pdf 2023-05-24 Zarządzenie Nr 1024/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 maja 2023r. w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 705/65 położonej w obrębie Stradomia Wierzchnia, gmina Syców.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Zarządzenie Nr 1024/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 maja 2023r. w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 705/65 położonej w obrębie Stradomia Wierzchnia, gmina Syców.pdf 195.26KB zobacz
pdf 2023-05-18 Zarządzenie nr 1023/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 maja 2023r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Zarządzenie nr 1023/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 maja 2023r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 597.08KB zobacz
pdf 2023-05-09 Zarządzenie nr 1022/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
Zarządzenie nr 1022/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 232.92KB zobacz
pdf 2023-06-29 Zarządzenie nr 1021/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Sycowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
Zarządzenie nr 1021/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Sycowie 204.48KB zobacz
pdf 2023-05-05 Zarządzenie nr 1020/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Sycowie przy ul. Piastowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Zarządzenie nr 1020/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Sycowie przy ul. Piastowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 202.38KB zobacz
pdf 2023-05-05 Załącznik do zarządzenia nr 1020/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 maja 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
Załącznik do zarządzenia nr 1020/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 maja 2023 r. 203.57KB zobacz
pdf 2023-05-04 Zarządzenie nr 1019/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
Zarządzenie nr 1019/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszy. 208.38KB zobacz
pdf 2023-05-08 Zarządzenie nr 1018/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
Zarządzenie nr 1018/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 0.96MB zobacz
pdf 2023-04-21 Zarządzenie nr 1017/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
Zarządzenie nr 1017/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. 269.23KB zobacz
pdf 2023-04-21 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1017/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 kwietnia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1017/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 kwietnia 2023 r. 183.49KB zobacz
pdf 2023-04-27 Zarządzenie nr 1016/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
Zarządzenie nr 1016/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 614.16KB zobacz
pdf 2023-04-20 Zarządzenie nr 1015/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 918/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 listopada 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Zarządzenie nr 1015/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 918/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 15 listopada 2022 r. 256.59KB zobacz
pdf 2023-04-20 Załącznik do Zarządzenia nr 1015/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 kwietnia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
Załącznik do Zarządzenia nr 1015/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 kwietnia 2023 r. 357.72KB zobacz
pdf 2023-04-14 Zarządzenie nr 1014/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
Zarządzenie nr 1014/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 203KB zobacz
pdf 2023-04-14 Załącznik do zarządzenia nr 1014/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 kwietnia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Załącznik do zarządzenia nr 1014/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 13 kwietnia 2023 r. 366KB zobacz
pdf 2023-04-06 Zarządzenie nr 1013/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie miasta Syców, okolice ul. Malczewskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
Zarządzenie nr 1013/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie miasta Syców, okolice ul. Malczewskiego. 202.27KB zobacz
pdf 2023-04-06 Załącznik do zarządzenia nr 1013/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 5 kwietnia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Załącznik do zarządzenia nr 1013/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 5 kwietnia 2023 r. 199.39KB zobacz
pdf 2023-04-05 Zarządzenie nr 1012/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Zarządzenie nr 1012/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców 2022-2025 108.07KB zobacz
pdf 2023-04-25 Zarządzenie nr 1011/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 wraz z Diagnozą Problemów Społecznych na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Zarządzenie nr 1011/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 wraz z Diagnozą Problemów Społecznych na rok 2023 250.92KB zobacz
pdf 2023-04-24 Zarządzenie nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Zarządzenie nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za rok 2022 169.51KB zobacz
pdf 2023-04-21 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r. 8.13MB zobacz
pdf 2023-04-24 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r. 201.52KB zobacz
pdf 2023-04-24 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r. 1.66MB zobacz
pdf 2023-04-24 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r. 4.23MB zobacz
pdf 2023-04-21 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1010/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r. 262.57KB zobacz
pdf 2023-04-13 Zarządzenie nr 1009/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
Zarządzenie nr 1009/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023. 1MB zobacz
pdf 2023-03-30 Zarządzenie nr 1008/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
Zarządzenie nr 1008/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Syców. 116.65KB zobacz
pdf 2023-03-30 Zarządzenie nr 1007/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
Zarządzenie nr 1007/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Syców. 116.77KB zobacz
pdf 2023-03-29 Zarządzenie nr 1006/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Zarządzenie nr 1006/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. 143.3KB zobacz
pdf 2023-03-31 Zarządzenie nr 1005/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) i objęcia przez Gminę Syców dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Zarządzenie nr 1005/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) i objęcia przez Gminę Syców dodatkowych udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu 97.65KB zobacz
pdf 2023-03-21 Zarządzenie nr 1004/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
Zarządzenie nr 1004/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 268KB zobacz
pdf 2023-03-21 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1004/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20 marca 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1004/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20 marca 2023 r. 185.09KB zobacz
pdf 2023-04-21 Zarządzenie nr 1003/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Zarządzenie nr 1003/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 591.71KB zobacz
pdf 2023-03-17 Zarządzenie nr 1002/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
Zarządzenie nr 1002/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. 195.82KB zobacz
pdf 2023-03-15 Zarządzenie nr 1001/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
Zarządzenie nr 1001/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 153.41KB zobacz
pdf 2023-04-20 Zarządzenie nr 1000/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu kont dla Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1601
Zarządzenie nr 1000/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu kont dla Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 111.24KB zobacz
pdf 2023-03-27 Zarządzenie nr 999/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
Zarządzenie nr 999/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Syców. 316.24KB zobacz
pdf 2023-03-27 Zarządzenie nr 998/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Modernizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 3,5,7 w Sycowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Zarządzenie nr 998/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Modernizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 3,5,7 w Sycowie 317.69KB zobacz
pdf 2023-03-10 Zarządzenie nr 997/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu lokali i budynków stanowiących własność miasta i gminy nie podlegających sprzedaży.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Zarządzenie nr 997/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu lokali i budynków stanowiących własność miasta i gminy nie podlegających sprzedaży. 275.03KB zobacz
pdf 2023-03-17 Zarządzenie nr 996/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 227/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne oraz zasad prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia własności nieruchomości wydzielonych pod drogi gminne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Zarządzenie nr 996/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 227/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne oraz zasad prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia własności nieruchomości wydzielonych pod drogi gminne 99.49KB zobacz
pdf 2023-03-09 Zarządzenie nr 995/2023 Burmistrza Miasta i Gmniy Syców z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
Zarządzenie nr 995/2023 Burmistrza Miasta i Gmniy Syców z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Syców 118.03KB zobacz
pdf 2023-03-02 Zarządzenie nr 994/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. sporządzania list osób uprawnionych do najmu mieszkań komunalnych i socjalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Zarządzenie nr 994/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. sporządzania list osób uprawnionych do najmu mieszkań komunalnych i socjalnych. 168.17KB zobacz
pdf 2023-03-02 Zarządzenie nr 993/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym położonej na terenie gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
Zarządzenie nr 993/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym położonej na terenie gminy Syców. 265.85KB zobacz
pdf 2023-03-02 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 993/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 marca 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 993/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 marca 2023 r. 180.04KB zobacz
pdf 2023-03-03 Zarządzenie nr 992/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 marca 2023r. w sprawie wyznaczenia komisji do oceny sytuacji życiowej obywateli Ukrainy, którym zapewniana jest pomoc.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
Zarządzenie nr 992/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 1 marca 2023r. w sprawie wyznaczenia komisji do oceny sytuacji życiowej obywateli Ukrainy, którym zapewniana jest pomoc. 436.06KB zobacz
pdf 2023-03-01 Zarządzenie nr 991/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
Zarządzenie nr 991/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. 142.6KB zobacz
pdf 2023-03-17 Zarządzenie nr 990/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
Zarządzenie nr 990/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości. 568.36KB zobacz
pdf 2023-03-01 Zarzadzenie nr 989/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta i gminy Syców w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 845
Zarzadzenie nr 989/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta i gminy Syców w 2023 roku 215.82KB zobacz
pdf 2023-03-09 Zarządzenie nr 988/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
Zarządzenie nr 988/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 774.56KB zobacz
pdf 2023-02-24 Zarządzenie nr 987/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
Zarządzenie nr 987/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 172.25KB zobacz
pdf 2023-03-20 Zarządzenie nr 986/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
Zarządzenie nr 986/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I 319.73KB zobacz
pdf 2023-02-23 Zarządzenie nr 985/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
Zarządzenie nr 985/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Syców przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 270.29KB zobacz
pdf 2023-02-23 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 985/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 lutego 2023 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 985/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 16 lutego 2023 r 184.54KB zobacz
pdf 2023-02-20 Zarządzenie nr 984/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
Zarządzenie nr 984/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie 155.39KB zobacz
pdf 2023-02-21 Zarządzenie nr 983/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
Zarządzenie nr 983/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Syców. 279.43KB zobacz
pdf 2023-02-09 Zarządzenie nr 982/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
Zarządzenie nr 982/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 783.13KB zobacz
pdf 2023-02-07 Zarządzenie nr 981/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2023 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców oraz zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 508
Zarządzenie nr 981/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2023 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców oraz zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców. 189.2KB zobacz
pdf 2023-02-02 Zarządzenie nr 980/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminu składania dokumentów do Żłobka Miejskiego w Sycowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Syców, na rok szkolny 2023/2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
Zarządzenie nr 980/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminu składania dokumentów do Żłobka Miejskiego w Sycowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Syców, na rok szkolny 2023/2024 124.54KB zobacz
pdf 2023-01-30 Zarządzenie nr 979/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
Zarządzenie nr 979/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 233.14KB zobacz
pdf 2023-01-27 Zarządzenie nr 978/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Syców za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
Zarządzenie nr 978/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Syców za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 277.05KB zobacz
pdf 2023-01-31 Zarządzenie nr 977/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
Zarządzenie nr 977/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców 150.56KB zobacz
pdf 2023-01-27 Zarządzenie nr 976/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
Zarządzenie nr 976/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Syców 113.06KB zobacz
pdf 2023-02-09 Zarządzenie nr 975/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Syców ustawami na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
Zarządzenie nr 975/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Syców ustawami na rok 2023 780.55KB zobacz
pdf 2023-01-24 Zarządzenie nr 974/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
Zarządzenie nr 974/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 199.13KB zobacz
pdf 2023-01-24 Załącznik do zarządzenia nr 974/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
Załącznik do zarządzenia nr 974/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 19 stycznia 2023 r. 274.96KB zobacz
pdf 2023-01-13 Zarządzenie nr 973/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi Wioska, gmina Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Zarządzenie nr 973/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi Wioska, gmina Syców. 270.18KB zobacz
pdf 2023-01-13 Załącznik do zarządzenia nr 973/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
Załącznik do zarządzenia nr 973/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. 199.64KB zobacz
pdf 2023-01-13 Zarządzenie nr 972/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi Stradomia Wierzchnia, gmina Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
Zarządzenie nr 972/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi Stradomia Wierzchnia, gmina Syców. 270.26KB zobacz
pdf 2023-01-13 Załącznik do zarządzenia nr 972/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
Załącznik do zarządzenia nr 972/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. 198.03KB zobacz
pdf 2023-01-13 Zarządzenie nr 971/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Sycowie przy ul. Piastowskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
Zarządzenie nr 971/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Sycowie przy ul. Piastowskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 264.4KB zobacz
pdf 2023-01-13 Załącznik do zarządzenia nr 971/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
Załącznik do zarządzenia nr 971/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. 198.49KB zobacz
pdf 2023-01-13 Zarządzenie nr 970/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Zarządzenie nr 970/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 102.53KB zobacz
pdf 2023-01-13 Zarządzenie nr 969/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
Zarządzenie nr 969/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 108.83KB zobacz
pdf 2023-01-26 Zarządzenie nr 968/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Prowadzenie stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sycowie na terenie działki nr 28/2 AM 28 przy ul. Wrocławskiej 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Zarządzenie nr 968/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji przetargowej w postępowaniu na zadanie: Prowadzenie stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sycowie na terenie działki nr 28/2 AM 28 przy ul. Wrocławskiej 8 319.16KB zobacz
pdf 2023-02-08 Zarządzenie nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Urzędu Miasta i Gminy Syców na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Zarządzenie nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Urzędu Miasta i Gminy Syców na rok 2023 430.27KB zobacz
pdf 2023-02-08 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. 111.35KB zobacz
pdf 2023-02-08 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 967/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. 121.85KB zobacz
pdf 2023-02-08 Zarządzenie nr 966/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Syców uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Zarządzenie nr 966/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Syców uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2023 roku. 275.5KB zobacz
pdf 2023-01-18 Zarządzenie nr 965/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
Zarządzenie nr 965/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023 628.21KB zobacz
pdf 2023-03-02 Zarządzenie nr 964/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 wraz z Diagnozą Problemów Społecznych na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
Zarządzenie nr 964/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 wraz z Diagnozą Problemów Społecznych na rok 2023 241.88KB zobacz
pdf 2023-01-11 Zarządzenie nr 963/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
Zarządzenie nr 963/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 101.81KB zobacz
pdf 2023-01-11 Zarządzenie nr 962/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
Zarządzenie nr 962/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku. 276.67KB zobacz
pdf 2023-01-11 Zarządzenie nr 961/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
Zarządzenie nr 961/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku. 276.28KB zobacz
pdf 2023-01-11 Zarządzenie nr 960/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
Zarządzenie nr 960/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku. 277.73KB zobacz
pdf 2023-01-11 Zarządzenie nr 959/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
Zarządzenie nr 959/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 r. 276.22KB zobacz
pdf 2023-04-20 Zarządzenie nr 958/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy Syców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Zarządzenie nr 958/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy Syców. 1.39MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
Sobalska Katarzyna 2023-01-09 14:58
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
UMiG Syców 2023-01-09 14:57
Zatwierdzenie
UMiG Syców 2023-01-09 14:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry