• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo Lokalne/Uchwały Rady Miejskiej/Rok 2021/Uchwały z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 (..)

Uchwały z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 listopada 2021r.

Rok 2021 21 Grudnia 2021
 1. Uchwała nr XXXVIII/331/2021 w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych w Drołtowicach i Stradomi Wierzchniej Biblioteki Publicznej w Sycowie wchodzącej w skład Centrum Kultury w Sycowie oraz zmiany statutu.
 2. Uchwała nr XXXVIII/332/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 3. Uchwała nr XXXVIII/333/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Oleśnickiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej oraz Daszyńskiego w Sycowie”.
 4. Uchwała nr XXXVIII/334/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/248/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
 5. Uchwała nr XXXVIII/335/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021.
 6. Uchwała nr XXXVIII/336/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 289/1 AM 3 obręb Stradomia Wierzchnia.
 7. Uchwała nr XXXVIII/337/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, Ślizów, Syców, Wielowieś.
 8. Uchwała nr XXXVIII/338/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców.
 9. Uchwała nr XXXVIII/339/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na cele publiczne.
 10. Uchwała nr XXXVIII/340/2021 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28.10.2021r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. Uchwała nr XXXVIII/341/2021 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/324/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Syców oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 12. Uchwała nr XXXVIII/342/2021 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 13. Uchwała nr XXXVIII/343/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 14. Uchwała nr XXXVIII/344/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 15. Uchwała nr XXXVIII/345/2021 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców.
 16. Uchwała nr XXXVIII/346/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Sycowie.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Uchwały Rady Miejskiej - ROK 2021
rar 2021-12-21 Uchwały z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 listopada 2021r.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
Uchwały z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 listopada 2021r.rar 28.96MB -
Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry