• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Biuro Rady Miejskiej

Obsługa Biura Rady Miejskiej: mgr Magdalena Książyk

Do zadań Biura Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:

 1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską i jej komisje,
 3. przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Burmistrza,
 6. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 7. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
 8. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 9. organizowanie szkoleń radnych.
 10. obsługa jednostek pomocniczych gminy, w tym między innymi:
  1. opracowywanie projektów statutów,
  2. przygotowywanie dokumentów dotyczących wyboru organów jednostek pomocniczych,
  3. obsługiwanie zebrań wiejskich i osiedlowych organizowanych przez Burmistrza.

Zakres zadań:

 • obsługa sesji Rady, Kolegium, komisji stałych i doraźnych, zespołów kontrolnych oraz spotkań radnych z wyborcami,
 • prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał Rady oraz opinii i wniosków komisji radnych,
 • opracowywanie projektów uchwał w sprawach funkcjonowania Rady,
 • obsługa komisji dyscyplinarnej II instancji,
 • prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady.
 • działalność jednostek pomocniczych gminy
  1. sołectwa
  2. komitety osiedlowe

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-29 14:12
Aktualizacja publikacji
Sobalska Katarzyna 2023-09-19 08:51
Wytworzenie publikacji
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2023-09-19 08:51
Zatwierdzenie
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2023-09-19 08:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry