• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 10
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
„ Przebudowa dróg osiedlowych: Syców ul. Garncarska, Syców ul. Sportowa, Wioska i Stradomia Wierzchnia ” z podziałem na 4 zadania. 2021-07-21
Przebudowa drogi - ul. Aleja Nad Wałem w zakresie przebudowy nawierzchni miejsc parkingowych 2021-07-13
Przebudowa drogi gminnej nr 123105D - ul. Leszczynowej w Komorowie wraz z przebudową odcinka rurociągu wodociągowego 160 mm. w miejscowości Komorów 2021-07-09
Przebudowa drogi - ul. Aleja Nad Wałem w zakresie przebudowy nawierzchni miejsc parkingowych 2021-06-17
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - ul. Strefowej w Sycowie 2021-06-02
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - ul. Strefowej w Sycowie 2021-04-30
Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drołtowice w ramach zadania Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 2021-04-29
Naprawy nawierzchni gruntowych i tłuczniowych na terenie miasta i gminy Syców w 2021 r. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 2021-04-20 2021-05-07 00:00:00
Modernizacja elewacji budynków Ks. Gorczycy 2, Pl. Wolności 7 oraz Ks. Rudy 1 i 3 w Sycowie Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/95e08381-d3f1-45d8-a257-07a20b7baa23 2021-04-01
Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Syców Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9a0ac0c0-711d-4f1f-97bd-e2269f48bb8f 2021-04-01 2021-04-15 12:40:53
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry