• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 62
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Remont dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Syców 2023-09-08 2023-09-26 11:00:00
Przebudowa drogi gminnej w m. Wioska ul. Azaliowa 2023-09-07 2023-09-28 11:00:00
Modernizacja zasobów użytkowych: Remont budynku położonego w Sycowie ul. 1-go Maja 3 2023-09-04 2023-09-19 09:00:00
Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 2023-06-29 2023-07-14 10:00:00
Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 2023-06-06 2023-06-23 09:00:00
Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice 2023-06-06 2023-06-21 11:00:00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Komorów 2023-06-01 2023-06-16 11:00:00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Ślizów 2023-05-30 2023-06-14 11:00:00
Remont odcinka ul. Piastowskiej w m. Syców 2023-05-18 2023-05-18 09:00:00
Zakup i wdrożenie portalu Cyfrowy Urząd 2023-05-12 2023-05-23 11:00:00
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Zamawiającego 2023-03-27 2023-04-04 09:00:00
USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY SYCÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 2023-03-15
Modernizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 3, 5, 7 w Sycowie 2023-03-10 2023-03-28 11:00:00
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych na terenie miasta i gminy Syców z uzupełnieniem ubytków gruntem rodzimym i tłuczniem wraz z profilowaniem i wyrównaniem 2023-03-08 2023-03-23 11:00:00
Budowa drogi gminnej nr 101775D ul. Jarzębinowa w m. Wioska 2023-02-23 2023-03-15 11:00:00
Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I 2023-02-22 2023-03-14 09:00:00
Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Syców w roku 2023 2022-12-07 2022-12-16 09:00:00
Wykonanie dokumentacji projektowych dróg publicznych na terenie gminy Syców z podziałem na zadania 2022-11-16 2022-11-28 11:00:00
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 2022-10-12 2022-11-17 09:00:00
Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 2022-09-12 2022-09-27 11:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry