• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 54
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Remont odcinka ul. Piastowskiej w m. Syców 2023-05-18 2023-05-18 09:00:00
Zakup i wdrożenie portalu Cyfrowy Urząd 2023-05-12 2023-05-23 11:00:00
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Zamawiającego 2023-03-27 2023-04-04 09:00:00
USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY SYCÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 2023-03-15
Modernizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 3, 5, 7 w Sycowie 2023-03-10 2023-03-28 11:00:00
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych na terenie miasta i gminy Syców z uzupełnieniem ubytków gruntem rodzimym i tłuczniem wraz z profilowaniem i wyrównaniem 2023-03-08 2023-03-23 11:00:00
Budowa drogi gminnej nr 101775D ul. Jarzębinowa w m. Wioska 2023-02-23 2023-03-15 11:00:00
Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I 2023-02-22 2023-03-14 09:00:00
Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Syców w roku 2023 2022-12-07 2022-12-16 09:00:00
Wykonanie dokumentacji projektowych dróg publicznych na terenie gminy Syców z podziałem na zadania 2022-11-16 2022-11-28 11:00:00
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 2022-10-12 2022-11-17 09:00:00
Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 2022-09-12 2022-09-27 11:00:00
Przebudowa ul. Jana Matejki w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej 2022-08-25 2022-09-14 11:00:00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP 2022-08-04 2022-08-24 11:00:00
Ułożenie nakładki bitumicznej i przełożenie chodnika przy ul. Przemysłowej w Sycowie 2022-07-15 2022-08-02 11:00:00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP 2022-06-28 2022-07-13 11:00:00
Modernizacja wejścia do szkoły - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz dostawa i montaż windy zewnętrznej 2022-06-15 2022-07-04 11:00:00
Zakup materiałów i wyposażenia (komputery, laptopy, tablety wraz z oprogramowaniem) - w ramach Grantu PPGR 2022-06-10
Wykonanie ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Sycowie 2022-06-09 2022-06-29 11:00:00
Przebudowa kolektora deszczowego k1000 mm w rejonie ulicy Matejki w Sycowie 2022-06-07 2022-06-22 09:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry