• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 46
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Syców w roku 2023 2022-12-07 2022-12-16 09:00:00
Wykonanie dokumentacji projektowych dróg publicznych na terenie gminy Syców z podziałem na zadania 2022-11-16 2022-11-28 11:00:00
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 2022-10-12 2022-11-17 09:00:00
Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 2022-09-12 2022-09-27 11:00:00
Przebudowa ul. Jana Matejki w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej 2022-08-25 2022-09-14 11:00:00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP 2022-08-04 2022-08-24 11:00:00
Ułożenie nakładki bitumicznej i przełożenie chodnika przy ul. Przemysłowej w Sycowie 2022-07-15 2022-08-02 11:00:00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP 2022-06-28 2022-07-13 11:00:00
Modernizacja wejścia do szkoły - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz dostawa i montaż windy zewnętrznej 2022-06-15 2022-07-04 11:00:00
Zakup materiałów i wyposażenia (komputery, laptopy, tablety wraz z oprogramowaniem) - w ramach Grantu PPGR 2022-06-10
Wykonanie ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Sycowie 2022-06-09 2022-06-29 11:00:00
Przebudowa kolektora deszczowego k1000 mm w rejonie ulicy Matejki w Sycowie 2022-06-07 2022-06-22 09:00:00
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej” (część drogowa i sanitarna). 2022-05-27 2022-06-14 09:00:00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w części dotyczącej przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi oraz kablowymi, zabezpieczenia linii kablowych SN i nN, dobudowy oświetlenia drogowego (doświetlenie przejść dla pieszych). 2022-05-16 2022-05-31 09:00:00
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drołtowicach 2022-04-06 2022-04-14 08:30:00
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej” z podziałem na 2 zadania 2022-04-01 2022-04-21 09:00:00
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych położonych w miejscowościach Wielowieś 1e i Szczodrów 32D z podziałem na zadania 2022-03-30 2022-04-14 09:00:00
Przebudowa zabytkowego Centrum miasta Syców 2022-03-23 2022-04-08 10:00:00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej” w części dotyczącej budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową kanalizacji deszczowej (część drogowa i sanitarna). Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej” w części dotyczącej przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi oraz kablowymi, zabezpieczenia linii kablowych SN i nN, dobudowy oświetlenia drogowego (doświetlenie przejść dla pieszych). 2022-02-24
Wykonanie dokumentacji projektowych dla dróg wewnętrznych oraz remontów nawierzchni dróg publicznych na terenie Gminy Syców w ramach zadania Modernizacja dróg i chodników gminnych oraz bieżącego utrzymania dróg z podziałem na zadania 2022-02-24 2022-03-04 09:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry