• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 34
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej” (część drogowa i sanitarna). 2022-05-27 2022-06-14 09:00:00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w części dotyczącej przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi oraz kablowymi, zabezpieczenia linii kablowych SN i nN, dobudowy oświetlenia drogowego (doświetlenie przejść dla pieszych). 2022-05-16 2022-05-31 09:00:00
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drołtowicach 2022-04-06 2022-04-14 08:30:00
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej” z podziałem na 2 zadania 2022-04-01 2022-04-21 09:00:00
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych położonych w miejscowościach Wielowieś 1e i Szczodrów 32D z podziałem na zadania 2022-03-30 2022-04-14 09:00:00
Przebudowa zabytkowego Centrum miasta Syców 2022-03-23 2022-04-08 10:00:00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej” w części dotyczącej budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową kanalizacji deszczowej (część drogowa i sanitarna). Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej” w części dotyczącej przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi oraz kablowymi, zabezpieczenia linii kablowych SN i nN, dobudowy oświetlenia drogowego (doświetlenie przejść dla pieszych). 2022-02-24
Wykonanie dokumentacji projektowych dla dróg wewnętrznych oraz remontów nawierzchni dróg publicznych na terenie Gminy Syców w ramach zadania Modernizacja dróg i chodników gminnych oraz bieżącego utrzymania dróg z podziałem na zadania 2022-02-24 2022-03-04 09:00:00
Remont trzech lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Sycowie 2022-02-16
Przebudowa drogi gminnej nr 101707D ul. Szarych Szeregów w Sycowie 2022-02-03 2022-02-23 09:00:00
Przebudowa dróg osiedlowych w zakresie przebudowy dróg gminnych w m. Biskupice - działki nr 274, 254/1, 256/1, 231 2022-01-18
Zarządzanie i administrowanie zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Syców w latach 2022-2023 2021-12-21
Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Syców w roku 2022. 2021-12-15
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Syców wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 2021-12-15 2022-01-04 09:00:00
Usuwaniu śliskości oraz odśnieżaniu dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg. Zimowe utrzymanie dróg w zakresie zwalczania śliskości oraz odśnieżania dróg w sezonie 2021/2022. 2021-11-02
Przebudowa ul. Kossaka w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego 2021-10-25
Przebudowa dróg osiedlowych w zakresie przebudowy drogi gminnej w m. Biskupice - działki nr 274, 254/1, 256/1, 231 2021-09-29 2021-10-14 08:00:00
Usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników w sezonie 2021/2022 z podziałem na 2 zadania 2021-09-17 2021-09-30 08:00:00
Poprawa bezpieczeństwa drogowego w obrębie przejść dla pieszych w centrum Sycowa 2021-09-09 2021-09-24 09:00:00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej -etap II- część I. 2021-09-02
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry