• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia Publiczne/Zamówienia powyżej 130 000 zł/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy (..)

Zamówienia powyżej 130 000 zł

Postępowanie ITI.271.11.2022

Szczegóły postępowania.
Przedmiot postępowania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w części dotyczącej przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi oraz kablowymi, zabezpieczenia linii kablowych SN i nN, dobudowy oświetlenia drogowego (doświetlenie przejść dla pieszych).
Numer postępowania ITI.271.11.2022
Status Zakończone
Typ zamówienia Zamówienia powyżej 130 tys. złotych
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Data ogłoszenia 2022-05-16
Termin składania ofert 2022-05-31 09:00:00
Termin otwarcia ofert 2022-05-31 12:00:00
Link do zamówienia https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3c1236c4-d458-473c-88d5-783675d588db

Rejestr zmian

Wytworzenie
Justyna Zmyślona 2022-05-16 13:10:07
Zatwierdzenie
Justyna Zmyślona 2022-05-16 13:10:15
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry