• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Finanse Gminy/Upublicznianie niektórych danych

Upublicznianie niektórych danych

Upublicznianie niektórych danych dotyczących samorządowej gospodarki finansowej wynikających  z przepisów ustawy o finansach publicznych.

  • kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu
  • kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  • wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym
  • kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
  • kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4
  • kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom      samorządu terytorialnego
  • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w            zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie      500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-25 08:53
Aktualizacja publikacji
Krawczyk Mateusz 2021-09-03 13:49
Wytworzenie publikacji
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2021-09-01 13:49
Zatwierdzenie
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2021-09-01 13:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry