• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 23264
Mapa witryny 129
Polityka prywatności 560
Zastrzeżenia prawne 29
Rejestr zmian 1634
Redakcja BIP 158
Tłumacz języka migowego 142
Statystyka strony 34
Jak korzystać z BIP 138
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 55
Władze 21
Urząd 25
Kontakt 29
Rachunki bankowe 14
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 56
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Ilość
Urząd Miasta 3052
Władze 758
Burmistrz 717
Wiceburmistrz 307
Sekretarz 214
Skarbnik 221
Sołtysi, sołectwa, zarządy osiedli 815
Rada Miejska w Sycowie 151
Urząd 1294
Dane podstawowe 469
Godziny urzędowania 670
Wykaz pracowników 1716
Wykaz skrzynek pocztowych 215
Elektroniczna skrzynka podawcza 206
Sposoby doręczania korespondencji 141
Organizacja urzędu 343
Struktura organizacyjna 380
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 441
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 795
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 421
Biuro Rady Miejskiej 143
Urząd Stanu Cywilnego 882
Wydział Finansowy i Podatków 423
Wydział Organizacyjny 137
Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów Wodnych i Gospodarki Ściekowej 7
Kodeks etyczny pracowników 44
Oferty realizacji zadań publicznych 50
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 57
Kontakt 879
Rachunki bankowe 430
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 313
Statut 105
Regulamin 141
Dział: Rada Miejska
Podstrona Ilość
Rada Miejska w Sycowie 1416
Skład osobowy Rady Miejskiej 510
Komisje Rady 239
Petycje 285
Petycje 2021 106
Petycja 1/2021 34
Petycja 3/2021 37
Petycja 2/2021 38
Petycja 4/2021 47
Petycja 5/2021 160
Petycje 2022 105
Petycja 1/2022 72
Petycja 2/2022 88
Petycje 2023 86
Petycja 1/2023 60
Petycja 2/2023 39
Petycja 3/2023 44
Petycja 4/2023 5
Interpelacje i zapytania 521
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 365
Transmisje sesji 430
Inne pliki 64
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 1323
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 264
Centrum Kultury w Sycowie 357
Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 644
Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 363
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 345
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" 280
Centrum Usług Wspólnych 875
Aktualności 68
Przetarg CUW-340.2.2023 12
Publiczne Przedszkole nr 1 54
Sprawozdania finansowe 2021 14
Sprawozdania finansowe 2022 5
Publiczne Przedszkole nr 2 36
Sprawozdania finansowe 2021 11
Sprawozdania finansowe 2022 4
Publiczne Przedszkole nr 3 72
Sprawozdania finansowe 2021 7
Sprawozdania finansowe 2022 4
Żłobek Miejski 28
Sprawozdania finansowe 2021 8
Sprawozdania finansowe 2022 4
Zespół Szkolno Przedszkolny 26
Sprawozdania finansowe 2021 9
Sprawozdania finansowe 2022 5
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie 74
Sprawozdania finansowe 2021 8
Sprawozdania finansowe 2022 4
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie 24
Sprawozdania finansowe 2021 7
Sprawozdania finansowe 2022 5
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 17
Sprawozdania finansowe 2021 7
Sprawozdania finansowe 2022 4
Szkoła Podstawowa w Działoszy 21
Sprawozdania finansowe 2021 5
Sprawozdania finansowe 2022 3
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 26
Sprawozdania finansowe 2021 7
Sprawozdania finansowe 2022 4
Zamówienia publiczne 88
Przetarg CUW-340.2.2023 15
Przetarg CUW-340.1.2023 33
Przetarg CUW-340.2.2022 16
Przetarg CUW-340.1.2022 162
Przetarg CUW-340.2.2021 35
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia 236
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 145
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie 360
Szkoła Podstawowa w Działoszy 83
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 95
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 151
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka 219
Publiczne Przedszkole Nr 2 im.Misia Uszatka 277
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia 141
Żłobek Miejski w Sycowie 170
Dział: Jednostki pomocnicze
Podstrona Ilość
Jednostki pomocnicze 465
Sołectwo Biskupice 77
Sołectwo Drołtowice 75
Sołectwo Działosza 41
Sołectwo Gaszowice 30
Sołectwo Komorów 87
Sołectwo Nowy Dwór 36
Sołectwo Stradomia Wierzchnia 47
Sołectwo Szczodrów 24
Sołectwo Ślizów 46
Sołectwo Wielowieś 38
Sołectwo Wioska 36
Sołectwo Zawada 24
Osiedle nr 1 39
Osiedle nr 2 23
Osiedle nr 3 21
Dział: Prawo Lokalne
Podstrona Ilość
Prawo Lokalne 2660
Uchwały Rady Miejskiej 1488
Rok 2021 698
Rok 2022 599
Rok 2023 245
Zarządzenia Burmistrza 1376
Rok 2021 698
Rok 2022 697
Rok 2023 482
Podatki 332
Stawki podatków 2023 227
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2023 180
Stawki w podatku rolnym 2023 45
Stawki w podatku leśnym 2023 21
Stawki w podatku od środków transportowych w latach od 2016 do 2023 38
Stawki podatków 2022 169
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2022 271
Stawki w podatku rolnym 2022 33
Stawki w podatku leśnym 2022 24
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 58
Stawki podatków 2021 33
Obowiązujące w 2021 r. wysokości stawek w podatku od nieruchomości 18
Stawki w podatku rolnym 2021 11
Stawki w podatku leśnym 2021 7
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 10
Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych 153
Wzory - podatek od nieruchomości 102
Wzory - podatek rolny 39
Wzory - podatek leśny 17
Wzory - podatek od środków transportowych 25
Schemat procedury kontroli podatkowej 34
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis 131
Akcyza za paliwo rolnicze 44
Podania i wnioski w podatkach 67
Dział: Finanse Gminy
Podstrona Ilość
Finanse Gminy 981
Budżet Gminy 502
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2021 rok 151
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2022 rok 22
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2023 rok 76
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2024 rok 10
Wieloletnia Prognoza Finansowa 159
Sprawozdania budżetowe 341
Sprawozdania budżetowe 2020 rok 28
IV Kwartał 2020 rok 77
Sprawozdania budżetowe 2021 rok 60
IV kwartał 2021 rok 49
III kwartał 2021 rok 27
II kwartał 2021 rok 50
I kwartał 2021 rok 78
Sprawozdania budżetowe 2022 rok 99
I kwartał 2022 rok 32
II kwartał 2022 rok 26
III kwartał 2022 rok 25
IV kwartał 2022 rok 23
Sprawozdania budżetowe 2023 rok 63
I kwartał 2023 rok 13
II kwartał 2023 rok 14
III kwartał 2023 rok 8
Opinie RIO 214
Opinie RIO - 2022 16
Opinie RIO - 2023 52
Upublicznianie niektórych danych 195
Rok 2021 25
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2021r. 56
Rok 2022 39
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2022r.. 39
Rok 2023 48
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe na koniec kwartałów 2023 roku 40
Sprawozdania finansowe 154
Sprawozdanie finansowe MOSiR 95
2020 Rok MOSiR 6
2021 Rok MOSiR 5
2022 Rok MOSiR 22
Sprawozdania Finansowe Gminy Syców 77
2020 rok 60
2021 rok 35
2022 rok 27
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 7926
Zamówienia powyżej 130 000 zł 7307
Zamówienia poniżej 130 000 zł 3016
Zamówienia zakończone 1041
Plan postępowań 1148
Plan zamówień publicznych 34
Dział: Przetargi
Podstrona Ilość
Przetargi 4414
NIERUCHOMOŚCI 2715
Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 3419
Informacje o wynikach przetargów 1314
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 997
Inne 584
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne
Podstrona Ilość
Zagospodarowanie przestrzenne 1312
Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowań planistycznych 478
Projekty wyłożone do publicznego wglądu 1155
Dane przestrzenne 1098
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLII/370/2022 343
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLVIII/414/2022 332
Mapy 271
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr LXII/496/2023 103
Miejscowy plan zagospodaroania przestrzenego - Uchwała Nr LXVIII/540/2023 6
Miejscowy plan zagospodaroania przestrzenego - Uchwała Nr LXVIII/542/2023 6
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Podstrona Ilość
Gospodarka mieszkaniowa 330
Lista osób uprawnionych do najmu mieszkań z zasobu Gminy 344
Dział: Informacja o stanie mienia komunalnego
Podstrona Ilość
Informacja o stanie mienia komunalnego 218
Dział: Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza
Podstrona Ilość
Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza 2413
Informacje 1398
Obwieszczenia 1359
Ogłoszenia 1652
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego 61
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji na realizację inwestycji: "Rozbudowa drogi gminnej nr 101707D 38
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 30.09.2022r. 56
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 19.09.2022r. - postępowanie unieważnione 39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul. Jana Matejki w Sycowie" 23
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa drogi 26
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa ul 18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul.Juliusza Kossaka w Sycowie" 29
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: 102
Zapytanie cenowe - Uprzątnięcie i wywóz drewna w postaci złomów i wywrotów na działce drogowej nr 349/2 69
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2021 195
Nabór wniosków na Dotacje z budżetu Gminy Syców do prac restouratorskich i konserwatorskich przy zabytku - Konkurs 2021 58
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2023 80
Decyzja w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców na okres 3 lat. 8
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 6
Dział: Współpraca z Organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi 703
Ogłoszenia konkursowe 630
Rozstrzygnięcia konkursów 364
Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” 219
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 97
Program Współpracy Gminy Syców z Organizacjami Pozarządowymi 114
Wzory dokumentów 98
Aktualności 126
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Ilość
Gospodarka odpadami 474
Rejestr działalności regulowanej 114
Miejsca zagospodarowania odpadów 59
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 497
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny 37
Podmiot odbierający odpady komunalne 67
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon 40
Regulamin utrzymania czystości i porządku 117
Analiza stanu gospodarki odpadami 76
Osiągnięte poziomy recyklingu 33
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 95
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 68
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 89
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Ilość
Ochrona środowiska 1376
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) 153
Decyzje środowiskowe 1539
Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20.10.2021 r. znak: RGOiOŚ.6220.10.2020 28
Obwieszczenia środowiskowe 269
Program Ochrony Środowiska 27
Program Ochrony Środowiska 178
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 90
Dział: Plany, Programy, Strategie
Podstrona Ilość
Plany, Programy, Strategie 471
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Syców na lata 2016-2031 56
Etap 1 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 67
Etap 2 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 15
Etap 3 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 26
"Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” - Prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz uwag 24
Program działania Centrum Kultury w Sycowie 27
Strategia Miasta i Gminy Syców na lata 2020-2030 34
Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego 14
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 1646
Oświadczenia majątkowe urzędników 1320
Rok 2021 809
Rok 2022 613
Rok 2023 301
Oświadczenia majątkowe radnych 524
Rok 2021 227
Rok 2022 215
Rok 2023 98
Dział: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podstrona Ilość
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 8133
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze 8090
Rozstrzygnięcia konkursów 3613
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska 2220
Inne postępowania konkursowe 873
Dział: Petycje kierowane do Urzędu
Podstrona Ilość
Petycje kierowane do Urzędu 273
Petycje 2022 198
Petycja 1/2022 109
Petycja 2/2022 30
Petcja 3/2022 40
Petycje 2023 41
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 842
Samorządowe 326
Wybory Samorządowe 2018 84
Wyniki wyborów 2 tura 110
Wyniki wyborów 254
Krajowe Biuro Wyborcze 33
Kalkulator wyborczy 722
Wizualizacja wyborów 20
Wybory uzupełniające 332
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sycowie w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 27 listopada 2022 r. 356
Prezydenckie 32
Wybory Prezydenckie 2020 22
Protokoły wyników głosowania 21
Parlamentarne 322
Wybory Parlamentarne 2019 37
Protokoły wyników 26
Wybory Parlamentarne 2023 1031
Stałe obwody głosowania 379
Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej 304
Informacje dot. głosowania 6
Wzory dokumentów 103
Dyżur Urzędnika Wyborczego 70
Obwieszczenia o numerach i granicach obwodów 94
Głosowanie przez pełnomocnika 34
Bezpłatny transport do lokali wyborczych 96
Obwodowe Komisje Wyborcze 330
Obwieszczenie o listach kandydatów 156
Bezpłatna komunikacja 15
Do Parlamentu Europejskiego 27
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 15
Wyniki wyborów do Parlamentu UE w Sycowie 28
Wizualizacja wyborów 10
Referenda 443
Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Syców przed upływem kadencji 444
Wyniki wyborów 57
Ławników 26
Kadencja 2024/2027 44
Dział: Rejestry i ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry i ewidencje 300
Biuro Rady Miejskiej 47
Wydział Organizacyjny 94
Urząd Stanu Cywilnego 203
Sprawy Obywatelskie 95
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Księgowości 63
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 47
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Podatkowy i Egzekucji 107
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 228
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 256
Ewidencja kąpielisk 34
Ewidencja kąpielisk 23
Karta kąpielisk 14
Ogłoszenia w sprawie kąpielisk 19
Dział: RODO
Podstrona Ilość
RODO 163
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 140
Dział: Jednostki podległe
Podstrona Ilość
Dział: Ewidencja kąpielisk
Podstrona Ilość
Ewidencja kąpielisk 9
Ewidencja kąpielisk 13
Karta kąpielisk 13
Dział: Łowiectwo
Podstrona Ilość
Łowiectwo 61
Polowania zbiorowe 99
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
Podstrona Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna 152
Dział: Inne dane publiczne
Podstrona Ilość
Inne dane publiczne 227
Kontrole i Audyt 56
Audyt wewnętrzny 43
Kontrole 25
Kontrole sprzedawców napojów alkoholowych 20
Raport o stanie gminy 51
Raport o stanie gminy Syców za 2021 rok 61
Raport o stanie gminy Syców za 2022 rok. 62
Dostępność 32
Dostępność 32
Dział: Oświata
Podstrona Ilość
Oświata 269
Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców 1195
Nabór do żłobka na rok szkolny 2022/2023 273
Nabór na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców. 977
Nabór do żłobka na rok szkolny 2023/2024 36
Dział: Budżet Obywatelski
Podstrona Ilość
Budżet Obywatelski 294
Budżet Obywatelski 2023 527
Budżet Obywatelski 2024 437
Dział: Dostępność
Podstrona Ilość
Dostępność 4
testowa podstrona 6
dr hrdthrth rs 2
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry