• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 15279
Mapa witryny 99
Polityka prywatności 317
Zastrzeżenia prawne 20
Rejestr zmian 1166
Redakcja BIP 105
Tłumacz języka migowego 115
Statystyka strony 23
Jak korzystać z BIP 105
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 41
Władze 17
Urząd 14
Kontakt 16
Rachunki bankowe 10
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 44
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Ilość
Urząd Miasta 1984
Władze 480
Burmistrz 476
Wiceburmistrz 198
Sekretarz 139
Skarbnik 136
Sołtysi, sołectwa, zarządy osiedli 435
Rada Miejska w Sycowie 108
Urząd 840
Dane podstawowe 233
Godziny urzędowania 196
Wykaz pracowników 873
Wykaz skrzynek pocztowych 149
Elektroniczna skrzynka podawcza 98
Sposoby doręczania korespondencji 47
Organizacja urzędu 188
Struktura organizacyjna 240
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 272
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 406
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 292
Biuro Rady Miejskiej 79
Urząd Stanu Cywilnego 589
Wydział Finansowy i Podatków 269
Wydział Organizacyjny 11
Kodeks etyczny pracowników 28
Oferty realizacji zadań publicznych 28
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 13
Kontakt 553
Rachunki bankowe 183
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 212
Statut 72
Regulamin 90
Dział: Rada Miejska
Podstrona Ilość
Rada Miejska w Sycowie 845
Skład osobowy Rady Miejskiej 278
Komisje Rady 150
Petycje 182
Petycje 2021 89
Petycja 1/2021 24
Petycja 3/2021 31
Petycja 2/2021 29
Petycja 4/2021 37
Petycja 5/2021 153
Petycje 2022 77
Petycja 1/2022 55
Petycja 2/2022 66
Interpelacje i zapytania 292
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 233
Transmisje sesji 281
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 860
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 109
Centrum Kultury w Sycowie 204
Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 366
Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 177
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 224
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" 163
Centrum Usług Wspólnych 527
Aktualności 27
Publiczne Przedszkole nr 1 35
Sprawozdania finansowe 2021 3
Publiczne Przedszkole nr 2 24
Sprawozdania finansowe 2021 4
Publiczne Przedszkole nr 3 51
Sprawozdania finansowe 2021 1
Żłobek Miejski 16
Sprawozdania finansowe 2021 2
Zespół Szkolno Przedszkolny 18
Sprawozdania finansowe 2021 3
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie 50
Sprawozdania finansowe 2021 2
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie 14
Sprawozdania finansowe 2021 2
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 10
Sprawozdania finansowe 2021 2
Szkoła Podstawowa w Działoszy 13
Sprawozdania finansowe 2021 0
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 18
Sprawozdania finansowe 2021 2
Zamówienia publiczne 53
Przetarg CUW-340.2.2022 5
Przetarg CUW-340.1.2022 137
Przetarg CUW-340.2.2021 12
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia 122
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 86
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie 235
Szkoła Podstawowa w Działoszy 58
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 49
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 93
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka 129
Publiczne Przedszkole Nr 2 im.Misia Uszatka 161
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia 80
Żłobek Miejski w Sycowie 119
Dział: Jednostki pomocnicze
Podstrona Ilość
Jednostki pomocnicze 313
Sołectwo Biskupice 53
Sołectwo Drołtowice 49
Sołectwo Działosza 22
Sołectwo Gaszowice 20
Sołectwo Komorów 50
Sołectwo Nowy Dwór 14
Sołectwo Stradomia Wierzchnia 22
Sołectwo Szczodrów 15
Sołectwo Ślizów 33
Sołectwo Wielowieś 18
Sołectwo Wioska 17
Sołectwo Zawada 14
Osiedle nr 1 27
Osiedle nr 2 9
Osiedle nr 3 9
Dział: Prawo Lokalne
Podstrona Ilość
Prawo Lokalne 1667
Uchwały Rady Miejskiej 934
Rok 2021 618
Rok 2022 314
Zarządzenia Burmistrza 863
Rok 2021 646
Rok 2022 488
Podatki 165
Schemat procedury kontroli podatkowej 25
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis 57
Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych 90
Wzory - podatek od nieruchomości 51
Wzory - podatek rolny 22
Wzory - podatek leśny 12
Wzory - podatek od środków transportowych 13
Stawki podatków 2021 15
Obowiązujące w 2021 r. wysokości stawek w podatku od nieruchomości 8
Stawki w podatku rolnym 2021 4
Stawki w podatku leśnym 2021 3
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 4
Stawki podatków 2022 113
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2022 143
Stawki w podatku rolnym 2022 19
Stawki w podatku leśnym 2022 14
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 35
Akcyza za paliwo rolnicze 11
Podania i wnioski w podatkach 12
Dział: Finanse Gminy
Podstrona Ilość
Finanse Gminy 597
Budżet Gminy 313
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2021 rok 108
Wieloletnia Prognoza Finansowa 108
Sprawozdania budżetowe 207
Sprawozdania budżetowe 2020 rok 17
IV Kwartał 2020 rok 69
Sprawozdania budżetowe 2021 rok 32
IV kwartał 2021 rok 29
III kwartał 2021 rok 23
II kwartał 2021 rok 45
I kwartał 2021 rok 71
Sprawozdania budżetowe 2022 rok 25
I kwartał 2022 rok 16
II kwartał 2022 rok 10
Opinie RIO 137
Upublicznianie niektórych danych 123
Rok 2021 11
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2021r. 48
Rok 2022 13
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2022r.. 17
Sprawozdania finansowe 75
Sprawozdanie finansowe MOSiR 52
Sprawozdania Finansowe Gminy Syców 14
2020 rok 44
2021 rok 13
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 4665
Zamówienia powyżej 130 000 zł 4305
Zamówienia poniżej 130 000 zł 1687
Zamówienia zakończone 609
Plan postępowań 614
Plan zamówień publicznych 16
Dział: Przetargi
Podstrona Ilość
Przetargi 2774
NIERUCHOMOŚCI 1702
Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2159
Informacje o wynikach przetargów 786
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 629
Inne 406
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne
Podstrona Ilość
Zagospodarowanie przestrzenne 907
Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowań planistycznych 342
Projekty wyłożone do publicznego wglądu 814
Dane przestrzenne 536
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLII/370/2022 106
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLVIII/414/2022 33
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Podstrona Ilość
Gospodarka mieszkaniowa 216
Lista osób uprawnionych do najmu mieszkań z zasobu Gminy 133
Dział: Informacja o stanie mienia komunalnego
Podstrona Ilość
Informacja o stanie mienia komunalnego 132
Dział: Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza
Podstrona Ilość
Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza 1636
Informacje 975
Obwieszczenia 887
Ogłoszenia 1140
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 30.09.2022r. 10
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 19.09.2022r. - postępowanie unieważnione 15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul. Jana Matejki w Sycowie" 9
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa drogi 10
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa ul 10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul.Juliusza Kossaka w Sycowie" 23
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: 86
Zapytanie cenowe - Uprzątnięcie i wywóz drewna w postaci złomów i wywrotów na działce drogowej nr 349/2 57
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2021 186
Nabór wniosków na Dotacje z budżetu Gminy Syców do prac restouratorskich i konserwatorskich przy zabytku - Konkurs 2021 45
Dział: Współpraca z Organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi 359
Ogłoszenia konkursowe 234
Rozstrzygnięcia konkursów 252
Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” 104
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 49
Program Współpracy Gminy Syców z Organizacjami Pozarządowymi 63
Wzory dokumentów 58
Aktualności 82
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Ilość
Gospodarka odpadami 314
Rejestr działalności regulowanej 70
Miejsca zagospodarowania odpadów 43
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 279
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny 26
Podmiot odbierający odpady komunalne 51
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon 30
Regulamin utrzymania czystości i porządku 57
Analiza stanu gospodarki odpadami 51
Osiągnięte poziomy recyklingu 20
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 28
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 42
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Ilość
Ochrona środowiska 899
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) 114
Decyzje środowiskowe 882
Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20.10.2021 r. znak: RGOiOŚ.6220.10.2020 19
Obwieszczenia środowiskowe 180
Program Ochrony Środowiska 22
Program Ochrony Środowiska 127
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 69
Dział: Plany, Programy, Strategie
Podstrona Ilość
Plany, Programy, Strategie 342
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Syców na lata 2016-2031 49
Etap 1 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 15
Etap 2 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 10
Etap 3 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 16
"Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” - Prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz uwag 15
Program działania Centrum Kultury w Sycowie 7
Strategia Miasta i Gminy Syców na lata 2020-2030 7
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 977
Oświadczenia majątkowe urzędników 743
Rok 2021 636
Rok 2022 280
Oświadczenia majątkowe radnych 328
Rok 2021 196
Rok 2022 77
Dział: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podstrona Ilość
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 5325
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze 5186
Rozstrzygnięcia konkursów 2740
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska 1485
Inne postępowania konkursowe 584
Dział: Petycje kierowane do Urzędu
Podstrona Ilość
Petycje kierowane do Urzędu 189
Petycje 2022 78
Petycja 1/2022 72
Petycja 2/2022 1
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 376
Samorządowe 141
Wybory Samorządowe 2018 39
Wyniki wyborów 2 tura 68
Wyniki wyborów 78
Krajowe Biuro Wyborcze 18
Kalkulator wyborczy 50
Wizualizacja wyborów 8
Wybory uzupełniające 148
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sycowie w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 27 listopada 2022 r. 26
Prezydenckie 14
Wybory Prezydenckie 2020 9
Protokoły wyników głosowania 9
Parlamentarne 10
Wybory Parlamentarne 2019 7
Protokoły wyników 6
Do Parlamentu Europejskiego 8
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5
Wyniki wyborów do Parlamentu UE w Sycowie 9
Wizualizacja wyborów 4
Referenda 401
Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Syców przed upływem kadencji 389
Wyniki wyborów 30
Dział: Rejestry i ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry i ewidencje 215
Biuro Rady Miejskiej 35
Wydział Organizacyjny 49
Urząd Stanu Cywilnego 141
Sprawy Obywatelskie 71
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Księgowości 40
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 28
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Podatkowy i Egzekucji 66
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 169
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 196
Ewidencja kąpielisk 14
Ewidencja kąpielisk 9
Karta kąpielisk 7
Ogłoszenia w sprawie kąpielisk 8
Dział: RODO
Podstrona Ilość
RODO 111
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 102
Dział: Jednostki podległe
Podstrona Ilość
Dział: Ewidencja kąpielisk
Podstrona Ilość
Ewidencja kąpielisk 8
Ewidencja kąpielisk 10
Karta kąpielisk 8
Dział: Łowiectwo
Podstrona Ilość
Łowiectwo 39
Polowania zbiorowe 30
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
Podstrona Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna 36
Dział: Inne dane publiczne
Podstrona Ilość
Inne dane publiczne 94
Kontrole i Audyt 24
Audyt wewnętrzny 21
Raport o stanie gminy 14
Raport o stanie gminy Syców za 2021 rok 26
Dostępność 14
Dostępność 15
Dział: Oświata
Podstrona Ilość
Oświata 128
Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców 874
Nabór do żłobka na rok szkolny 2022/2023 129
Dział: Budżet Obywatelski
Podstrona Ilość
Budżet Obywatelski 75
Budżet Obywatelski 2023 233
Dział: Dostępność
Podstrona Ilość
Dostępność 2
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry