• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 17531
Mapa witryny 113
Polityka prywatności 379
Zastrzeżenia prawne 22
Rejestr zmian 1221
Redakcja BIP 128
Tłumacz języka migowego 122
Statystyka strony 27
Jak korzystać z BIP 114
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 45
Władze 18
Urząd 15
Kontakt 20
Rachunki bankowe 10
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 49
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Ilość
Urząd Miasta 2271
Władze 552
Burmistrz 553
Wiceburmistrz 227
Sekretarz 157
Skarbnik 155
Sołtysi, sołectwa, zarządy osiedli 501
Rada Miejska w Sycowie 122
Urząd 970
Dane podstawowe 292
Godziny urzędowania 312
Wykaz pracowników 1070
Wykaz skrzynek pocztowych 166
Elektroniczna skrzynka podawcza 128
Sposoby doręczania korespondencji 65
Organizacja urzędu 219
Struktura organizacyjna 278
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 299
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 498
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 322
Biuro Rady Miejskiej 104
Urząd Stanu Cywilnego 649
Wydział Finansowy i Podatków 315
Wydział Organizacyjny 35
Kodeks etyczny pracowników 31
Oferty realizacji zadań publicznych 31
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 23
Kontakt 639
Rachunki bankowe 252
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 248
Statut 76
Regulamin 103
Dział: Rada Miejska
Podstrona Ilość
Rada Miejska w Sycowie 1013
Skład osobowy Rady Miejskiej 360
Komisje Rady 176
Petycje 195
Petycje 2021 90
Petycja 1/2021 25
Petycja 3/2021 32
Petycja 2/2021 30
Petycja 4/2021 38
Petycja 5/2021 153
Petycje 2022 85
Petycja 1/2022 57
Petycja 2/2022 73
Interpelacje i zapytania 307
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 270
Transmisje sesji 334
Inne pliki 16
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 967
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 133
Centrum Kultury w Sycowie 242
Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 460
Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 224
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 260
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" 190
Centrum Usług Wspólnych 618
Aktualności 33
Publiczne Przedszkole nr 1 39
Sprawozdania finansowe 2021 6
Publiczne Przedszkole nr 2 28
Sprawozdania finansowe 2021 5
Publiczne Przedszkole nr 3 52
Sprawozdania finansowe 2021 3
Żłobek Miejski 17
Sprawozdania finansowe 2021 3
Zespół Szkolno Przedszkolny 19
Sprawozdania finansowe 2021 4
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie 56
Sprawozdania finansowe 2021 3
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie 15
Sprawozdania finansowe 2021 3
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 11
Sprawozdania finansowe 2021 3
Szkoła Podstawowa w Działoszy 14
Sprawozdania finansowe 2021 1
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 19
Sprawozdania finansowe 2021 3
Zamówienia publiczne 55
Przetarg CUW-340.2.2022 7
Przetarg CUW-340.1.2022 143
Przetarg CUW-340.2.2021 17
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia 140
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 99
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie 260
Szkoła Podstawowa w Działoszy 62
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 62
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 115
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka 149
Publiczne Przedszkole Nr 2 im.Misia Uszatka 177
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia 90
Żłobek Miejski w Sycowie 134
Dział: Jednostki pomocnicze
Podstrona Ilość
Jednostki pomocnicze 359
Sołectwo Biskupice 59
Sołectwo Drołtowice 54
Sołectwo Działosza 26
Sołectwo Gaszowice 23
Sołectwo Komorów 55
Sołectwo Nowy Dwór 23
Sołectwo Stradomia Wierzchnia 31
Sołectwo Szczodrów 18
Sołectwo Ślizów 37
Sołectwo Wielowieś 26
Sołectwo Wioska 19
Sołectwo Zawada 17
Osiedle nr 1 33
Osiedle nr 2 15
Osiedle nr 3 13
Dział: Prawo Lokalne
Podstrona Ilość
Prawo Lokalne 2035
Uchwały Rady Miejskiej 1168
Rok 2021 644
Rok 2022 512
Rok 2023 10
Zarządzenia Burmistrza 1008
Rok 2021 663
Rok 2022 625
Rok 2023 37
Podatki 250
Stawki podatków 2023 115
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2023 90
Stawki w podatku rolnym 2023 25
Stawki w podatku leśnym 2023 10
Stawki w podatku od środków transportowych w latach od 2016 do 2023 27
Stawki podatków 2022 155
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2022 212
Stawki w podatku rolnym 2022 27
Stawki w podatku leśnym 2022 19
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 46
Stawki podatków 2021 21
Obowiązujące w 2021 r. wysokości stawek w podatku od nieruchomości 12
Stawki w podatku rolnym 2021 5
Stawki w podatku leśnym 2021 5
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 6
Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych 118
Wzory - podatek od nieruchomości 79
Wzory - podatek rolny 32
Wzory - podatek leśny 14
Wzory - podatek od środków transportowych 20
Schemat procedury kontroli podatkowej 28
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis 92
Akcyza za paliwo rolnicze 15
Podania i wnioski w podatkach 22
Dział: Finanse Gminy
Podstrona Ilość
Finanse Gminy 707
Budżet Gminy 372
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2021 rok 130
Wieloletnia Prognoza Finansowa 123
Sprawozdania budżetowe 229
Sprawozdania budżetowe 2020 rok 18
IV Kwartał 2020 rok 70
Sprawozdania budżetowe 2021 rok 37
IV kwartał 2021 rok 32
III kwartał 2021 rok 23
II kwartał 2021 rok 46
I kwartał 2021 rok 71
Sprawozdania budżetowe 2022 rok 45
I kwartał 2022 rok 23
II kwartał 2022 rok 15
III kwartał 2022 rok 12
Opinie RIO 158
Opinie RIO - 2022 2
Opinie RIO - 2023 4
Upublicznianie niektórych danych 128
Rok 2021 12
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2021r. 49
Rok 2022 18
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2022r.. 21
Sprawozdania finansowe 87
Sprawozdanie finansowe MOSiR 57
Sprawozdania Finansowe Gminy Syców 22
2020 rok 45
2021 rok 17
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 5474
Zamówienia powyżej 130 000 zł 5078
Zamówienia poniżej 130 000 zł 1982
Zamówienia zakończone 712
Plan postępowań 761
Plan zamówień publicznych 20
Dział: Przetargi
Podstrona Ilość
Przetargi 3196
NIERUCHOMOŚCI 1936
Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2422
Informacje o wynikach przetargów 890
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 713
Inne 458
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne
Podstrona Ilość
Zagospodarowanie przestrzenne 1039
Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowań planistycznych 386
Projekty wyłożone do publicznego wglądu 903
Dane przestrzenne 692
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLII/370/2022 169
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLVIII/414/2022 122
Mapy 75
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Podstrona Ilość
Gospodarka mieszkaniowa 254
Lista osób uprawnionych do najmu mieszkań z zasobu Gminy 194
Dział: Informacja o stanie mienia komunalnego
Podstrona Ilość
Informacja o stanie mienia komunalnego 150
Dział: Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza
Podstrona Ilość
Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza 1894
Informacje 1110
Obwieszczenia 1032
Ogłoszenia 1298
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego 15
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji na realizację inwestycji: "Rozbudowa drogi gminnej nr 101707D 11
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 30.09.2022r. 33
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 19.09.2022r. - postępowanie unieważnione 24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul. Jana Matejki w Sycowie" 15
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa drogi 18
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa ul 14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul.Juliusza Kossaka w Sycowie" 23
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: 90
Zapytanie cenowe - Uprzątnięcie i wywóz drewna w postaci złomów i wywrotów na działce drogowej nr 349/2 59
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2021 189
Nabór wniosków na Dotacje z budżetu Gminy Syców do prac restouratorskich i konserwatorskich przy zabytku - Konkurs 2021 53
Dział: Współpraca z Organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi 520
Ogłoszenia konkursowe 495
Rozstrzygnięcia konkursów 314
Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” 169
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 74
Program Współpracy Gminy Syców z Organizacjami Pozarządowymi 79
Wzory dokumentów 77
Aktualności 98
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Ilość
Gospodarka odpadami 375
Rejestr działalności regulowanej 82
Miejsca zagospodarowania odpadów 50
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 319
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny 28
Podmiot odbierający odpady komunalne 55
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon 31
Regulamin utrzymania czystości i porządku 77
Analiza stanu gospodarki odpadami 52
Osiągnięte poziomy recyklingu 24
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 35
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 49
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 45
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Ilość
Ochrona środowiska 1081
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) 125
Decyzje środowiskowe 1108
Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20.10.2021 r. znak: RGOiOŚ.6220.10.2020 22
Obwieszczenia środowiskowe 206
Program Ochrony Środowiska 23
Program Ochrony Środowiska 145
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 75
Dział: Plany, Programy, Strategie
Podstrona Ilość
Plany, Programy, Strategie 383
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Syców na lata 2016-2031 51
Etap 1 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 33
Etap 2 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 12
Etap 3 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 21
"Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” - Prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz uwag 17
Program działania Centrum Kultury w Sycowie 14
Strategia Miasta i Gminy Syców na lata 2020-2030 12
Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego 5
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 1117
Oświadczenia majątkowe urzędników 865
Rok 2021 693
Rok 2022 400
Oświadczenia majątkowe radnych 360
Rok 2021 205
Rok 2022 112
Dział: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podstrona Ilość
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 5961
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze 5897
Rozstrzygnięcia konkursów 2843
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska 1665
Inne postępowania konkursowe 639
Dział: Petycje kierowane do Urzędu
Podstrona Ilość
Petycje kierowane do Urzędu 220
Petycje 2022 176
Petycja 1/2022 91
Petycja 2/2022 16
Petcja 3/2022 19
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 489
Samorządowe 258
Wybory Samorządowe 2018 51
Wyniki wyborów 2 tura 80
Wyniki wyborów 103
Krajowe Biuro Wyborcze 19
Kalkulator wyborczy 71
Wizualizacja wyborów 11
Wybory uzupełniające 301
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sycowie w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 27 listopada 2022 r. 336
Prezydenckie 16
Wybory Prezydenckie 2020 10
Protokoły wyników głosowania 10
Parlamentarne 12
Wybory Parlamentarne 2019 9
Protokoły wyników 7
Do Parlamentu Europejskiego 9
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 6
Wyniki wyborów do Parlamentu UE w Sycowie 11
Wizualizacja wyborów 5
Referenda 405
Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Syców przed upływem kadencji 400
Wyniki wyborów 33
Dział: Rejestry i ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry i ewidencje 241
Biuro Rady Miejskiej 39
Wydział Organizacyjny 62
Urząd Stanu Cywilnego 162
Sprawy Obywatelskie 80
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Księgowości 48
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 35
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Podatkowy i Egzekucji 81
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 185
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 215
Ewidencja kąpielisk 23
Ewidencja kąpielisk 14
Karta kąpielisk 8
Ogłoszenia w sprawie kąpielisk 15
Dział: RODO
Podstrona Ilość
RODO 129
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 116
Dział: Jednostki podległe
Podstrona Ilość
Dział: Ewidencja kąpielisk
Podstrona Ilość
Ewidencja kąpielisk 9
Ewidencja kąpielisk 10
Karta kąpielisk 8
Dział: Łowiectwo
Podstrona Ilość
Łowiectwo 50
Polowania zbiorowe 54
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
Podstrona Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna 64
Dział: Inne dane publiczne
Podstrona Ilość
Inne dane publiczne 144
Kontrole i Audyt 37
Audyt wewnętrzny 28
Kontrole 7
Kontrole sprzedawców napojów alkoholowych 5
Raport o stanie gminy 22
Raport o stanie gminy Syców za 2021 rok 38
Dostępność 23
Dostępność 22
Dział: Oświata
Podstrona Ilość
Oświata 176
Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców 950
Nabór do żłobka na rok szkolny 2022/2023 167
Nabór na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców. 294
Nabór do żłobka na rok szkolny 2023/2024 6
Dział: Budżet Obywatelski
Podstrona Ilość
Budżet Obywatelski 144
Budżet Obywatelski 2023 360
Dział: Dostępność
Podstrona Ilość
Dostępność 3
testowa podstrona 3
dr hrdthrth rs 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry