• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 30271
Mapa witryny 168
Polityka prywatności 840
Zastrzeżenia prawne 36
Rejestr zmian 1901
Redakcja BIP 188
Tłumacz języka migowego 174
Statystyka strony 42
Jak korzystać z BIP 158
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 74
Władze 36
Urząd 35
Kontakt 39
Rachunki bankowe 18
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 66
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Ilość
Urząd Miasta 4147
Władze 1164
Burmistrz 1178
Wiceburmistrz 653
Sekretarz 390
Skarbnik 389
Sołtysi, sołectwa, zarządy osiedli 1171
Rada Miejska w Sycowie 276
Urząd 1711
Dane podstawowe 592
Godziny urzędowania 1303
Wykaz pracowników 2440
Wykaz skrzynek pocztowych 264
Elektroniczna skrzynka podawcza 280
Sposoby doręczania korespondencji 244
Organizacja urzędu 461
Struktura organizacyjna 501
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 530
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 1042
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 515
Biuro Rady Miejskiej 187
Urząd Stanu Cywilnego 1087
Wydział Finansowy i Podatków 572
Wydział Organizacyjny 245
Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów Wodnych i Gospodarki Ściekowej 49
Kodeks etyczny pracowników 63
Oferty realizacji zadań publicznych 60
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 80
Kontakt 1141
Rachunki bankowe 574
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 400
Statut 153
Regulamin 169
Dział: Rada Miejska
Podstrona Ilość
Rada Miejska w Sycowie 1953
Skład osobowy Rady Miejskiej 1070
Komisje Rady 426
Petycje 357
Petycje 2021 112
Petycja 1/2021 40
Petycja 3/2021 43
Petycja 2/2021 43
Petycja 4/2021 53
Petycja 5/2021 165
Petycje 2022 111
Petycja 1/2022 78
Petycja 2/2022 93
Petycje 2023 113
Petycja 1/2023 76
Petycja 2/2023 52
Petycja 3/2023 58
Petycja 4/2023 22
Petycje 2024 11
Petycja 1/2024 11
Interpelacje i zapytania 606
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 466
Transmisje sesji 707
Inne pliki 157
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 1659
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 654
Centrum Kultury w Sycowie 449
Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 781
Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 515
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 453
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" 346
Centrum Usług Wspólnych 1238
Aktualności 111
Przetarg CUW-340.2.2023 36
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : młodszy księgowy 193
Publiczne Przedszkole nr 1 76
Sprawozdania finansowe 2021 19
Sprawozdania finansowe 2022 13
Publiczne Przedszkole nr 2 41
Sprawozdania finansowe 2021 15
Sprawozdania finansowe 2022 7
Publiczne Przedszkole nr 3 84
Sprawozdania finansowe 2021 11
Sprawozdania finansowe 2022 7
Żłobek Miejski 35
Sprawozdania finansowe 2021 11
Sprawozdania finansowe 2022 8
Zespół Szkolno Przedszkolny 31
Sprawozdania finansowe 2021 13
Sprawozdania finansowe 2022 9
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie 90
Sprawozdania finansowe 2021 13
Sprawozdania finansowe 2022 10
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie 33
Sprawozdania finansowe 2021 11
Sprawozdania finansowe 2022 11
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 21
Sprawozdania finansowe 2021 12
Sprawozdania finansowe 2022 8
Szkoła Podstawowa w Działoszy 26
Sprawozdania finansowe 2021 8
Sprawozdania finansowe 2022 8
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 30
Sprawozdania finansowe 2021 16
Sprawozdania finansowe 2022 10
Zamówienia publiczne 107
Przetarg CUW-340.3.2024 7
Przetarg CUW-340.2.2024 8
Przetarg CUW-340.2.2023 24
Przetarg CUW-340.1.2023 55
Przetarg CUW-340.2.2022 20
Przetarg CUW-340.1.2022 170
Przetarg CUW-340.2.2021 40
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia 284
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 189
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie 462
Szkoła Podstawowa w Działoszy 107
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 114
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 173
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka 288
Publiczne Przedszkole Nr 2 im.Misia Uszatka 333
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia 182
Żłobek Miejski w Sycowie 193
Dział: Jednostki pomocnicze
Podstrona Ilość
Jednostki pomocnicze 588
Sołectwo Biskupice 102
Sołectwo Drołtowice 99
Sołectwo Działosza 55
Sołectwo Gaszowice 40
Sołectwo Komorów 98
Sołectwo Nowy Dwór 43
Sołectwo Stradomia Wierzchnia 68
Sołectwo Szczodrów 33
Sołectwo Ślizów 64
Sołectwo Wielowieś 54
Sołectwo Wioska 49
Sołectwo Zawada 31
Osiedle nr 1 51
Osiedle nr 2 31
Osiedle nr 3 30
Dział: Prawo Lokalne
Podstrona Ilość
Prawo Lokalne 3372
Uchwały Rady Miejskiej 1780
Rok 2021 738
Rok 2022 635
Rok 2023 398
Rok 2024 65
Zarządzenia Burmistrza 1867
Rok 2021 714
Rok 2022 725
Rok 2023 652
Rok 2024 589
Podatki 456
Stawki podatków 2024 129
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2024 226
Stawki w podatku rolnym 2024 36
Stawki w podatku leśnym 2024 12
Stawki w podatku od środków transportowych w latach od 2016 do 2024 29
Stawki podatków 2023 296
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2023 242
Stawki w podatku rolnym 2023 57
Stawki w podatku leśnym 2023 27
Stawki w podatku od środków transportowych w latach od 2016 do 2023 46
Stawki podatków 2022 179
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2022 298
Stawki w podatku rolnym 2022 38
Stawki w podatku leśnym 2022 29
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 67
Stawki podatków 2021 38
Obowiązujące w 2021 r. wysokości stawek w podatku od nieruchomości 23
Stawki w podatku rolnym 2021 15
Stawki w podatku leśnym 2021 9
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 13
Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych 195
Wzory - podatek od nieruchomości 162
Wzory - podatek rolny 55
Wzory - podatek leśny 24
Wzory - podatek od środków transportowych 39
Schemat procedury kontroli podatkowej 39
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis 198
Akcyza za paliwo rolnicze 77
Podania i wnioski w podatkach 106
Dział: Finanse Gminy
Podstrona Ilość
Finanse Gminy 1280
Budżet Gminy 641
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2021 rok 184
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2022 rok 48
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2023 rok 122
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2024 rok 157
Wieloletnia Prognoza Finansowa 201
Sprawozdania budżetowe 480
Sprawozdania budżetowe 2020 rok 43
IV Kwartał 2020 rok 87
Sprawozdania budżetowe 2021 rok 69
IV kwartał 2021 rok 58
III kwartał 2021 rok 31
II kwartał 2021 rok 54
I kwartał 2021 rok 83
Sprawozdania budżetowe 2022 rok 116
I kwartał 2022 rok 37
II kwartał 2022 rok 30
III kwartał 2022 rok 29
IV kwartał 2022 rok 35
Sprawozdania budżetowe 2023 rok 142
I kwartał 2023 rok 18
II kwartał 2023 rok 20
III kwartał 2023 rok 19
IV kwartał 2023 rok 22
Sprawozdania budżetowe 2024 rok 30
I kwartał 2024 26
Opinie RIO 280
Opinie RIO - 2022 22
Opinie RIO - 2023 72
Opinie RIO - 2024 63
Upublicznianie niektórych danych 245
Rok 2021 34
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2021r. 63
Rok 2022 48
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2022r.. 46
Rok 2023 79
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe na koniec kwartałów 2023 roku 63
Rok 2024 12
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe na koniec kwartałów 2024 roku 13
Sprawozdania finansowe 215
Sprawozdanie finansowe MOSiR 132
2020 Rok MOSiR 10
2021 Rok MOSiR 9
2022 Rok MOSiR 40
Sprawozdania Finansowe Gminy Syców 125
2020 rok 76
2021 rok 44
2022 rok 46
2023 rok 25
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 9957
Zamówienia powyżej 130 000 zł 9202
Zamówienia poniżej 130 000 zł 3790
Zamówienia zakończone 1274
Plan postępowań 1473
Plan zamówień publicznych 50
Dział: Przetargi
Podstrona Ilość
Przetargi 5346
NIERUCHOMOŚCI 3372
Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 4300
Informacje o wynikach przetargów 1672
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 1252
Inne 681
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne
Podstrona Ilość
Zagospodarowanie przestrzenne 1607
Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowań planistycznych 641
Projekty wyłożone do publicznego wglądu 1337
Dane przestrzenne 1464
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLII/370/2022 468
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLVIII/414/2022 501
Mapy 479
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr LXII/496/2023 177
Miejscowy plan zagospodaroania przestrzenego - Uchwała Nr LXVIII/540/2023 43
Miejscowy plan zagospodaroania przestrzenego - Uchwała Nr LXVIII/542/2023 73
Projekty MPZP w trakcie opracowania 72
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Biskupice, Komorów i Syców 54
Projekt MPZP wraz z Prognozą OnŚ do opiniowania i uzgodnień 34
Projekt MPZP wraz z Prognozą Ons do Konsultacji Społecznych 9
Wniosek o zmianę planu 139
Kosnultacje społeczne 8
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Podstrona Ilość
Gospodarka mieszkaniowa 403
Lista osób uprawnionych do najmu mieszkań z zasobu Gminy 508
Dział: Informacja o stanie mienia komunalnego
Podstrona Ilość
Informacja o stanie mienia komunalnego 286
Dział: Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza
Podstrona Ilość
Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza 3028
Informacje 1784
Obwieszczenia 1709
Ogłoszenia 2070
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 0
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 7
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2024 29
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 11
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 19
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego 95
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji na realizację inwestycji: "Rozbudowa drogi gminnej nr 101707D 56
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 30.09.2022r. 75
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 19.09.2022r. - postępowanie unieważnione 48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul. Jana Matejki w Sycowie" 31
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa drogi 36
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa ul 25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul.Juliusza Kossaka w Sycowie" 36
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: 108
Zapytanie cenowe - Uprzątnięcie i wywóz drewna w postaci złomów i wywrotów na działce drogowej nr 349/2 74
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2021 204
Nabór wniosków na Dotacje z budżetu Gminy Syców do prac restouratorskich i konserwatorskich przy zabytku - Konkurs 2021 63
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2023 115
Decyzja w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców na okres 3 lat. 27
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 17
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. 32
Dział: Współpraca z Organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi 882
Ogłoszenia konkursowe 790
Rozstrzygnięcia konkursów 441
Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” 282
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 118
Program Współpracy Gminy Syców z Organizacjami Pozarządowymi 134
Wzory dokumentów 115
Aktualności 169
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Ilość
Gospodarka odpadami 585
Rejestr działalności regulowanej 145
Miejsca zagospodarowania odpadów 78
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 683
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny 48
Podmiot odbierający odpady komunalne 84
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon 47
Regulamin utrzymania czystości i porządku 150
Analiza stanu gospodarki odpadami 84
Osiągnięte poziomy recyklingu 38
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 158
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 80
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 160
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Ilość
Ochrona środowiska 1583
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) 197
Decyzje środowiskowe 1812
Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20.10.2021 r. znak: RGOiOŚ.6220.10.2020 32
Obwieszczenia środowiskowe 349
Program Ochrony Środowiska 30
Program Ochrony Środowiska 200
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 103
Dział: Plany, Programy, Strategie
Podstrona Ilość
Plany, Programy, Strategie 562
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) 11
Raport Cząstkowy z realizacji PZM MOFW 9
Rządowy Program Odbudowy Zabytków 23
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Syców na lata 2016-2031 69
Etap 1 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 96
Etap 2 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 20
Etap 3 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 33
"Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” - Prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz uwag 30
Program działania Centrum Kultury w Sycowie 41
Strategia Miasta i Gminy Syców na lata 2020-2030 56
Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego 20
Inny Instrument Terytorialny 3
Konsultacje społeczne projektu dokumentu ,,Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego" 5
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 2409
Oświadczenia majątkowe urzędników 1965
Rok 2021 851
Rok 2022 742
Rok 2023 697
Rok 2024 527
Oświadczenia majątkowe radnych 907
Rok 2021 238
Rok 2022 276
Rok 2023 327
Rok 2024 164
Dział: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podstrona Ilość
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 10557
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze 10493
Rozstrzygnięcia konkursów 4652
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie w wydziale Gospodarki Odpadami i Środowiska. 26
Ogłoszenia o konkursach w jednostkach oświatowych 2846
Inne postępowania konkursowe 1370
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 53
Dokumenty do pobrania 27
Dział: Petycje kierowane do Urzędu
Podstrona Ilość
Petycje kierowane do Urzędu 349
Petycje 2022 215
Petycja 1/2022 118
Petycja 2/2022 36
Petcja 3/2022 51
Petycje 2023 65
Petycje 2024 51
Petycja 1/2024 56
Petycja 2/2024 73
Petycja 3/2024 14
Petycja 4/2024 12
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 2036
Samorządowe 1357
Wybory Samorządowe 2018 171
Wyniki wyborów 2 tura 452
Wyniki wyborów 1089
Krajowe Biuro Wyborcze 46
Kalkulator wyborczy 1424
Wizualizacja wyborów 33
Wybory uzupełniające 2021-2022 419
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sycowie w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 27 listopada 2022 r. 386
Wybory Samorządowe 2024 3636
Informacje Zawiadomienia 932
Stałe obwody głosowania i okręgi wyborcze 870
Miejska Komisja Wyborcza w Sycowie 671
Dyżur Urzędnika Wyborczego 109
Głosowanie przez pełnomocnika. 68
Obwodowe Komisje Wyborcze. 744
Głosowanie korespondencyjne. 50
Bezpłatny transport do lokali wyborczych. 52
Wyniki głosowania i wyniki wyborów. 1051
Wybory uzupełniające 2024 531
Głosowanie korespondencyjne 30
Uprawnienia dla seniorów i osób niepełnosprawnych 8
Miejska Komisja Wyborcza 176
Informacje, zawiadomienia 160
Głosowanie przez pełnomocnika 14
Bezpłatny transport do lokali wyborczych 10
Dyżur urzędnika wyborczego 15
Obwodowa komisja wyborcza 76
Wyniki głosowania i wyniki wyborów 44
Prezydenckie 54
Wybory Prezydenckie 2020 30
Protokoły wyników głosowania 33
Parlamentarne 391
Wybory Parlamentarne 2019 49
Protokoły wyników 36
Wybory Parlamentarne 2023 1167
Stałe obwody głosowania 421
Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej 350
Informacje dot. głosowania 11
Wzory dokumentów 109
Dyżur Urzędnika Wyborczego 77
Obwieszczenia o numerach i granicach obwodów 109
Głosowanie przez pełnomocnika 42
Bezpłatny transport do lokali wyborczych 128
Obwodowe Komisje Wyborcze 445
Obwieszczenie o listach kandydatów 281
Bezpłatna komunikacja 21
Do Parlamentu Europejskiego 414
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 41
Wyniki wyborów do Parlamentu UE w Sycowie 94
Wizualizacja wyborów 19
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 574
Dyżur Urzędnika Wyborczego 104
Głosowanie przez pełnomocnika 38
Informacje, komunikaty, obwieszczenia 215
Głosowanie korespondencyjne 20
Bezpłatny transport do lokali wyborczych 40
Obwodowe Komisje Wyborcze 381
Obwieszczenie o listach kandydatów 62
Wyniki głosowania 20
Referenda 466
Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Syców przed upływem kadencji 470
Wyniki wyborów 78
Ławników 50
Kadencja 2024/2027 370
Dział: Rejestry i ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry i ewidencje 366
Biuro Rady Miejskiej 59
Wydział Organizacyjny 120
Urząd Stanu Cywilnego 237
Sprawy Obywatelskie 109
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Księgowości 80
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 61
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Podatkowy i Egzekucji 116
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 289
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 289
Ewidencja kąpielisk 51
Ewidencja kąpielisk 32
Karta kąpielisk 22
Ogłoszenia w sprawie kąpielisk 32
Dział: RODO
Podstrona Ilość
RODO 207
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 155
Dział: Jednostki podległe
Podstrona Ilość
Dział: Ewidencja kąpielisk
Podstrona Ilość
Ewidencja kąpielisk 9
Ewidencja kąpielisk 14
Karta kąpielisk 15
Dział: Łowiectwo
Podstrona Ilość
Łowiectwo 77
Polowania zbiorowe 138
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
Podstrona Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna 261
2022 5
2024 60
Dział: Inne dane publiczne
Podstrona Ilość
Inne dane publiczne 297
Kontrole i Audyt 69
Audyt wewnętrzny 58
Kontrole 35
Kontrole sprzedawców napojów alkoholowych 34
Raport o stanie gminy 76
Raport o stanie gminy Syców za 2021 rok 73
Raport o stanie gminy Syców za 2022 rok. 112
Raport o stanie gminy Syców za 2023 rok. 112
Dostępność 46
Dostępność 43
Dział: Oświata
Podstrona Ilość
Oświata 388
Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców 1247
Nabór do żłobka na rok szkolny 2022/2023 327
Nabór na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców. 1090
Nabór do żłobka na rok szkolny 2023/2024 97
Nabór na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych 1089
Nabór do żłobka na rok szkolny 2024/2025 239
Dział: Budżet Obywatelski
Podstrona Ilość
Budżet Obywatelski 391
Budżet Obywatelski 2023 561
Budżet Obywatelski 2024 535
Dział: Dostępność
Podstrona Ilość
Dostępność 4
testowa podstrona 6
dr hrdthrth rs 2
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry