• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 19818
Mapa witryny 120
Polityka prywatności 454
Zastrzeżenia prawne 25
Rejestr zmian 1364
Redakcja BIP 145
Tłumacz języka migowego 130
Statystyka strony 29
Jak korzystać z BIP 123
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 51
Władze 19
Urząd 19
Kontakt 23
Rachunki bankowe 11
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 54
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Ilość
Urząd Miasta 2560
Władze 623
Burmistrz 614
Wiceburmistrz 247
Sekretarz 177
Skarbnik 182
Sołtysi, sołectwa, zarządy osiedli 620
Rada Miejska w Sycowie 132
Urząd 1078
Dane podstawowe 362
Godziny urzędowania 445
Wykaz pracowników 1316
Wykaz skrzynek pocztowych 180
Elektroniczna skrzynka podawcza 148
Sposoby doręczania korespondencji 87
Organizacja urzędu 256
Struktura organizacyjna 314
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 330
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 611
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 365
Biuro Rady Miejskiej 121
Urząd Stanu Cywilnego 739
Wydział Finansowy i Podatków 366
Wydział Organizacyjny 59
Kodeks etyczny pracowników 37
Oferty realizacji zadań publicznych 37
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 33
Kontakt 723
Rachunki bankowe 320
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 273
Statut 88
Regulamin 118
Dział: Rada Miejska
Podstrona Ilość
Rada Miejska w Sycowie 1156
Skład osobowy Rady Miejskiej 408
Komisje Rady 207
Petycje 246
Petycje 2021 96
Petycja 1/2021 29
Petycja 3/2021 33
Petycja 2/2021 32
Petycja 4/2021 40
Petycja 5/2021 154
Petycje 2022 96
Petycja 1/2022 63
Petycja 2/2022 80
Petycje 2023 51
Petycja 1/2023 39
Petycja 2/2023 18
Petycja 3/2023 14
Interpelacje i zapytania 358
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 313
Transmisje sesji 366
Inne pliki 38
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 1092
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 157
Centrum Kultury w Sycowie 294
Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 567
Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 279
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 289
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" 211
Centrum Usług Wspólnych 677
Aktualności 39
Publiczne Przedszkole nr 1 43
Sprawozdania finansowe 2021 11
Sprawozdania finansowe 2022 1
Publiczne Przedszkole nr 2 31
Sprawozdania finansowe 2021 8
Sprawozdania finansowe 2022 1
Publiczne Przedszkole nr 3 66
Sprawozdania finansowe 2021 5
Sprawozdania finansowe 2022 1
Żłobek Miejski 22
Sprawozdania finansowe 2021 6
Sprawozdania finansowe 2022 2
Zespół Szkolno Przedszkolny 21
Sprawozdania finansowe 2021 6
Sprawozdania finansowe 2022 1
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie 65
Sprawozdania finansowe 2021 5
Sprawozdania finansowe 2022 1
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie 21
Sprawozdania finansowe 2021 4
Sprawozdania finansowe 2022 2
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 13
Sprawozdania finansowe 2021 5
Sprawozdania finansowe 2022 1
Szkoła Podstawowa w Działoszy 17
Sprawozdania finansowe 2021 2
Sprawozdania finansowe 2022 1
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 22
Sprawozdania finansowe 2021 4
Sprawozdania finansowe 2022 1
Zamówienia publiczne 59
Przetarg CUW-340.2.2022 9
Przetarg CUW-340.1.2022 149
Przetarg CUW-340.2.2021 21
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia 162
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 113
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie 284
Szkoła Podstawowa w Działoszy 65
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 71
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 134
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka 174
Publiczne Przedszkole Nr 2 im.Misia Uszatka 222
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia 119
Żłobek Miejski w Sycowie 151
Dział: Jednostki pomocnicze
Podstrona Ilość
Jednostki pomocnicze 392
Sołectwo Biskupice 63
Sołectwo Drołtowice 65
Sołectwo Działosza 32
Sołectwo Gaszowice 26
Sołectwo Komorów 63
Sołectwo Nowy Dwór 27
Sołectwo Stradomia Wierzchnia 38
Sołectwo Szczodrów 20
Sołectwo Ślizów 39
Sołectwo Wielowieś 30
Sołectwo Wioska 25
Sołectwo Zawada 19
Osiedle nr 1 36
Osiedle nr 2 18
Osiedle nr 3 16
Dział: Prawo Lokalne
Podstrona Ilość
Prawo Lokalne 2276
Uchwały Rady Miejskiej 1311
Rok 2021 669
Rok 2022 565
Rok 2023 113
Zarządzenia Burmistrza 1124
Rok 2021 677
Rok 2022 664
Rok 2023 149
Podatki 282
Stawki podatków 2023 158
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2023 121
Stawki w podatku rolnym 2023 35
Stawki w podatku leśnym 2023 12
Stawki w podatku od środków transportowych w latach od 2016 do 2023 31
Stawki podatków 2022 162
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2022 242
Stawki w podatku rolnym 2022 30
Stawki w podatku leśnym 2022 20
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 50
Stawki podatków 2021 28
Obowiązujące w 2021 r. wysokości stawek w podatku od nieruchomości 14
Stawki w podatku rolnym 2021 7
Stawki w podatku leśnym 2021 5
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 8
Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych 131
Wzory - podatek od nieruchomości 84
Wzory - podatek rolny 33
Wzory - podatek leśny 14
Wzory - podatek od środków transportowych 21
Schemat procedury kontroli podatkowej 30
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis 104
Akcyza za paliwo rolnicze 21
Podania i wnioski w podatkach 39
Dział: Finanse Gminy
Podstrona Ilość
Finanse Gminy 803
Budżet Gminy 427
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2021 rok 145
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2022 rok 6
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2023 rok 12
Wieloletnia Prognoza Finansowa 136
Sprawozdania budżetowe 279
Sprawozdania budżetowe 2020 rok 21
IV Kwartał 2020 rok 72
Sprawozdania budżetowe 2021 rok 51
IV kwartał 2021 rok 43
III kwartał 2021 rok 23
II kwartał 2021 rok 47
I kwartał 2021 rok 73
Sprawozdania budżetowe 2022 rok 83
I kwartał 2022 rok 28
II kwartał 2022 rok 22
III kwartał 2022 rok 21
IV kwartał 2022 rok 11
Sprawozdania budżetowe 2023 rok 12
I kwartał 2023 rok 4
Opinie RIO 181
Opinie RIO - 2022 6
Opinie RIO - 2023 19
Upublicznianie niektórych danych 145
Rok 2021 14
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2021r. 50
Rok 2022 27
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2022r.. 29
Rok 2023 5
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe na koniec kwartałów 2023 roku 6
Sprawozdania finansowe 113
Sprawozdanie finansowe MOSiR 70
2020 Rok MOSiR 2
2021 Rok MOSiR 1
2022 Rok MOSiR 5
Sprawozdania Finansowe Gminy Syców 45
2020 rok 52
2021 rok 29
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 6560
Zamówienia powyżej 130 000 zł 6070
Zamówienia poniżej 130 000 zł 2434
Zamówienia zakończone 861
Plan postępowań 957
Plan zamówień publicznych 25
Dział: Przetargi
Podstrona Ilość
Przetargi 3746
NIERUCHOMOŚCI 2271
Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2818
Informacje o wynikach przetargów 1067
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 829
Inne 523
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne
Podstrona Ilość
Zagospodarowanie przestrzenne 1152
Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowań planistycznych 429
Projekty wyłożone do publicznego wglądu 1028
Dane przestrzenne 841
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLII/370/2022 237
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLVIII/414/2022 218
Mapy 150
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr LXII/496/2023 28
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Podstrona Ilość
Gospodarka mieszkaniowa 289
Lista osób uprawnionych do najmu mieszkań z zasobu Gminy 262
Dział: Informacja o stanie mienia komunalnego
Podstrona Ilość
Informacja o stanie mienia komunalnego 181
Dział: Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza
Podstrona Ilość
Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza 2077
Informacje 1208
Obwieszczenia 1156
Ogłoszenia 1425
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego 24
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji na realizację inwestycji: "Rozbudowa drogi gminnej nr 101707D 19
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 30.09.2022r. 42
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 19.09.2022r. - postępowanie unieważnione 28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul. Jana Matejki w Sycowie" 19
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa drogi 21
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa ul 15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul.Juliusza Kossaka w Sycowie" 24
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: 96
Zapytanie cenowe - Uprzątnięcie i wywóz drewna w postaci złomów i wywrotów na działce drogowej nr 349/2 63
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2021 190
Nabór wniosków na Dotacje z budżetu Gminy Syców do prac restouratorskich i konserwatorskich przy zabytku - Konkurs 2021 55
Dział: Współpraca z Organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi 587
Ogłoszenia konkursowe 567
Rozstrzygnięcia konkursów 342
Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” 174
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 77
Program Współpracy Gminy Syców z Organizacjami Pozarządowymi 86
Wzory dokumentów 84
Aktualności 104
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Ilość
Gospodarka odpadami 406
Rejestr działalności regulowanej 91
Miejsca zagospodarowania odpadów 52
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 368
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny 32
Podmiot odbierający odpady komunalne 60
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon 34
Regulamin utrzymania czystości i porządku 85
Analiza stanu gospodarki odpadami 60
Osiągnięte poziomy recyklingu 28
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 65
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 55
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 55
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Ilość
Ochrona środowiska 1204
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) 136
Decyzje środowiskowe 1285
Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20.10.2021 r. znak: RGOiOŚ.6220.10.2020 23
Obwieszczenia środowiskowe 235
Program Ochrony Środowiska 24
Program Ochrony Środowiska 156
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 79
Dział: Plany, Programy, Strategie
Podstrona Ilość
Plany, Programy, Strategie 412
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Syców na lata 2016-2031 52
Etap 1 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 52
Etap 2 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 13
Etap 3 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 21
"Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” - Prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz uwag 19
Program działania Centrum Kultury w Sycowie 16
Strategia Miasta i Gminy Syców na lata 2020-2030 19
Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego 6
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 1305
Oświadczenia majątkowe urzędników 1020
Rok 2021 750
Rok 2022 519
Oświadczenia majątkowe radnych 420
Rok 2021 216
Rok 2022 162
Dział: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podstrona Ilość
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 6899
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze 6795
Rozstrzygnięcia konkursów 3227
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska 1888
Inne postępowania konkursowe 736
Dział: Petycje kierowane do Urzędu
Podstrona Ilość
Petycje kierowane do Urzędu 240
Petycje 2022 185
Petycja 1/2022 99
Petycja 2/2022 21
Petcja 3/2022 27
Petycje 2023 14
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 502
Samorządowe 266
Wybory Samorządowe 2018 56
Wyniki wyborów 2 tura 86
Wyniki wyborów 111
Krajowe Biuro Wyborcze 23
Kalkulator wyborczy 97
Wizualizacja wyborów 12
Wybory uzupełniające 308
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sycowie w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 27 listopada 2022 r. 343
Prezydenckie 18
Wybory Prezydenckie 2020 11
Protokoły wyników głosowania 10
Parlamentarne 16
Wybory Parlamentarne 2019 11
Protokoły wyników 9
Do Parlamentu Europejskiego 10
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7
Wyniki wyborów do Parlamentu UE w Sycowie 12
Wizualizacja wyborów 6
Referenda 418
Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Syców przed upływem kadencji 426
Wyniki wyborów 46
Dział: Rejestry i ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry i ewidencje 260
Biuro Rady Miejskiej 42
Wydział Organizacyjny 68
Urząd Stanu Cywilnego 176
Sprawy Obywatelskie 87
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Księgowości 54
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 38
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Podatkowy i Egzekucji 88
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 198
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 231
Ewidencja kąpielisk 27
Ewidencja kąpielisk 16
Karta kąpielisk 9
Ogłoszenia w sprawie kąpielisk 16
Dział: RODO
Podstrona Ilość
RODO 138
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 126
Dział: Jednostki podległe
Podstrona Ilość
Dział: Ewidencja kąpielisk
Podstrona Ilość
Ewidencja kąpielisk 9
Ewidencja kąpielisk 11
Karta kąpielisk 10
Dział: Łowiectwo
Podstrona Ilość
Łowiectwo 52
Polowania zbiorowe 62
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
Podstrona Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna 87
Dział: Inne dane publiczne
Podstrona Ilość
Inne dane publiczne 172
Kontrole i Audyt 43
Audyt wewnętrzny 32
Kontrole 13
Kontrole sprzedawców napojów alkoholowych 9
Raport o stanie gminy 27
Raport o stanie gminy Syców za 2021 rok 50
Dostępność 26
Dostępność 23
Dział: Oświata
Podstrona Ilość
Oświata 223
Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców 1162
Nabór do żłobka na rok szkolny 2022/2023 241
Nabór na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców. 897
Nabór do żłobka na rok szkolny 2023/2024 25
Dział: Budżet Obywatelski
Podstrona Ilość
Budżet Obywatelski 167
Budżet Obywatelski 2023 399
Dział: Dostępność
Podstrona Ilość
Dostępność 4
testowa podstrona 4
dr hrdthrth rs 1
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry