• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 1234
Mapa witryny 16
Polityka prywatności 30
Zastrzeżenia prawne 0
Rejestr zmian 46
Redakcja BIP 29
Tłumacz języka migowego 23
Statystyka strony 7
Jak korzystać z BIP 21
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 3
Władze 4
Urząd 0
Kontakt 1
Rachunki bankowe 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 3
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Ilość
Urząd Miasta 245
Władze 59
Burmistrz 37
Wiceburmistrz 16
Sekretarz 18
Skarbnik 14
Rada Miejska w Sycowie 14
Urząd 95
Dane podstawowe 27
Godziny urzędowania 14
Wykaz numerów telefonów 105
Wykaz skrzynek pocztowych 28
Elektroniczna skrzynka podawcza 4
Sposoby doręczania korespondencji 10
Organizacja urzędu 32
Struktura organizacyjna 43
Samodzielne stanowisko ds. społecznych 8
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 15
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 15
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 25
Biuro Rady Miejskiej 4
Urząd Stanu Cywilnego 27
Wydział Finansowy i Podatków 12
Wydział Organizacyjny 15
Kodeks etyczny pracowników 5
Oferty realizacji zadań publicznych 5
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 3
Kontakt 78
Rachunki bankowe 8
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 37
Statut 10
Regulamin 12
Dział: Rada Gminy
Podstrona Ilość
Rada Gminy 83
Skład osobowy Rady Miejskiej 16
Komisje Rady 23
Petycje 13
Petycje 2021 29
Petycja 3/2021 15
Petycja 2/2021 10
Petycja 1/2021 11
Interpelacje i zapytania 17
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 30
Transmisje sesji 27
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 143
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 23
Centrum Kultury w Sycowie 14
Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 15
Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 21
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 33
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" 11
Centrum Usług Wspólnych 24
Publiczne Przedszkole nr 1 0
Publiczne Przedszkole nr 2 0
Publiczne Przedszkole nr 3 0
Żłobek Miejski 0
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia 5
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 8
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie 3
Szkoła Podstawowa w Działoszy 3
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 1
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 1
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka 9
Publiczne Przedszkole Nr 2 im.Misia Uszatka 5
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia 4
Żłobek Miejski w Sycowie 5
Dział: Jednostki pomocnicze
Podstrona Ilość
Jednostki pomocnicze 65
Sołectwo Biskupice 11
Sołectwo Drołtowice 5
Sołectwo Działosza 1
Sołectwo Gaszowice 1
Sołectwo Komorów 1
Sołectwo Nowy Dwór 2
Sołectwo Stradomia Wierzchnia 2
Sołectwo Szczodrów 0
Sołectwo Ślizów 1
Sołectwo Wielowieś 0
Sołectwo Wioska 1
Sołectwo Zawada 1
Osiedle nr 1 3
Osiedle nr 2 1
Osiedle nr 3 1
Dział: Prawo Lokalne
Podstrona Ilość
Prawo Lokalne 165
Uchwały Rady Miejskiej 74
Rok 2021 60
Zarządzenia Burmistrza 93
Rok 2021 107
Dział: Finanse Gminy
Podstrona Ilość
Finanse Gminy 101
Budżet Gminy 50
Wieloletnia Prognoza Finansowa 25
Sprawozdania budżetowe 33
IV Kwartał 2020 rok 14
I kwartał 2021 rok 18
Opinie RIO 29
Upublicznianie niektórych danych 31
Sprawozdanie finansowe MOSiR 7
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 347
Zamówienia powyżej 130 000 zł 250
Zamówienia poniżej 130 000 zł 154
Zamówienia zakończone 77
Plan postępowań 52
Dział: Przetargi
Podstrona Ilość
Przetargi 286
NIERUCHOMOŚCI 183
Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 186
Informacje o wynikach przetargów 79
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 86
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne
Podstrona Ilość
Zagospodarowanie przestrzenne 92
Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowań planistycznych 38
Projekty wyłożone do publicznego wglądu 50
Dane przestrzenne 55
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Podstrona Ilość
Gospodarka mieszkaniowa 29
Lista osób uprawnionych do najmu mieszkań z zasobu Gminy 19
Dział: Informacja o stanie mienia komunalnego
Podstrona Ilość
Informacja o stanie mienia komunalnego 23
Dział: Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza
Podstrona Ilość
Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza 174
Informacje 86
Obwieszczenia 71
Ogłoszenia 122
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2021 8
Dział: Współpraca z Organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi 24
Ogłoszenia konkursowe 16
Rozstrzygnięcia konkursów 10
Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” 7
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 3
Program Współpracy Gminy Syców z Organizacjami Pozarządowymi 8
Wzory dokumentów 7
Aktualności 18
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Ilość
Gospodarka odpadami 27
Rejestr działalności regulowanej 7
Miejsca zagospodarowania odpadów 6
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny 6
Podmiot odbierający odpady komunalne 8
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon 7
Regulamin utrzymania czystości i porządku 6
Analiza stanu gospodarki odpadami 5
Osiągnięte poziomy recyklingu 3
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 3
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Ilość
Ochrona środowiska 65
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) 12
Decyzje środowiskowe 46
Obwieszczenia środowiskowe 17
Program Ochrony Środowiska 15
Program Ochrony Środowiska 22
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 11
Dział: Plany, Programy, Strategie
Podstrona Ilość
Plany, Programy, Strategie 47
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 95
Oświadczenia majątkowe Burmistrza 41
Oświadczenia majątkowe Zastępcy Burmistrza 16
Oświadczenia majątkowe Sekretarza 10
Oświadczenia majątkowe Skarbnika 9
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 42
Oświadczenia majątkowe osób zarządzających 32
Oświadczenia majątkowe radnych 16
Dział: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podstrona Ilość
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 300
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze 364
Rozstrzygnięcia konkursów 182
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska 118
Dział: Petycje kierowane do Urzędu
Podstrona Ilość
Petycje kierowane do Urzędu 0
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 14
Samorządowe 7
Wybory Samorządowe 2018 3
Wyniki wyborów 2 tura 3
Wyniki wyborów 1
Krajowe Biuro Wyborcze 1
Kalkulator wyborczy 0
Wizualizacja wyborów 0
Prezydenckie 1
Wybory Prezydenckie 2020 0
Protokoły wyników głosowania 0
Parlamentarne 0
Wybory Parlamentarne 2019 0
Protokoły wyników 0
Do Parlamentu Europejskiego 1
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1
Wyniki wyborów do Parlamentu UE w Sycowie 0
Wizualizacja wyborów 1
Referenda 1
Dział: Rejestry i ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry i ewidencje 36
Biuro Rady Miejskiej 9
Wydział Organizacyjny 13
Urząd Stanu Cywilnego 17
Sprawy Obywatelskie 14
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Księgowości 10
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 5
Samodzielne stanowisko ds. społecznych 6
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Podatków i Windykacji 10
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 11
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 22
Dział: RODO
Podstrona Ilość
RODO 28
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 36
Dział: Jednostki podległe
Podstrona Ilość
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry