• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 26531
Mapa witryny 150
Polityka prywatności 711
Zastrzeżenia prawne 32
Rejestr zmian 1728
Redakcja BIP 172
Tłumacz języka migowego 162
Statystyka strony 38
Jak korzystać z BIP 149
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 60
Władze 27
Urząd 29
Kontakt 37
Rachunki bankowe 16
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 60
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Ilość
Urząd Miasta 3496
Władze 854
Burmistrz 831
Wiceburmistrz 349
Sekretarz 235
Skarbnik 242
Sołtysi, sołectwa, zarządy osiedli 964
Rada Miejska w Sycowie 171
Urząd 1460
Dane podstawowe 540
Godziny urzędowania 1050
Wykaz pracowników 2007
Wykaz skrzynek pocztowych 232
Elektroniczna skrzynka podawcza 264
Sposoby doręczania korespondencji 211
Organizacja urzędu 389
Struktura organizacyjna 425
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 487
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 934
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 469
Biuro Rady Miejskiej 160
Urząd Stanu Cywilnego 990
Wydział Finansowy i Podatków 509
Wydział Organizacyjny 180
Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów Wodnych i Gospodarki Ściekowej 39
Kodeks etyczny pracowników 52
Oferty realizacji zadań publicznych 55
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 71
Kontakt 1034
Rachunki bankowe 510
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 354
Statut 129
Regulamin 152
Dział: Rada Miejska
Podstrona Ilość
Rada Miejska w Sycowie 1616
Skład osobowy Rady Miejskiej 746
Komisje Rady 280
Petycje 307
Petycje 2021 108
Petycja 1/2021 36
Petycja 3/2021 40
Petycja 2/2021 40
Petycja 4/2021 49
Petycja 5/2021 162
Petycje 2022 107
Petycja 1/2022 74
Petycja 2/2022 90
Petycje 2023 100
Petycja 1/2023 66
Petycja 2/2023 45
Petycja 3/2023 50
Petycja 4/2023 13
Interpelacje i zapytania 573
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 403
Transmisje sesji 493
Inne pliki 99
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 1477
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 442
Centrum Kultury w Sycowie 413
Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 716
Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 453
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 404
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" 310
Centrum Usług Wspólnych 1024
Aktualności 78
Przetarg CUW-340.2.2023 21
Publiczne Przedszkole nr 1 67
Sprawozdania finansowe 2021 17
Sprawozdania finansowe 2022 10
Publiczne Przedszkole nr 2 38
Sprawozdania finansowe 2021 13
Sprawozdania finansowe 2022 5
Publiczne Przedszkole nr 3 78
Sprawozdania finansowe 2021 9
Sprawozdania finansowe 2022 5
Żłobek Miejski 30
Sprawozdania finansowe 2021 9
Sprawozdania finansowe 2022 6
Zespół Szkolno Przedszkolny 28
Sprawozdania finansowe 2021 11
Sprawozdania finansowe 2022 7
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie 80
Sprawozdania finansowe 2021 10
Sprawozdania finansowe 2022 6
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie 28
Sprawozdania finansowe 2021 9
Sprawozdania finansowe 2022 8
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 18
Sprawozdania finansowe 2021 10
Sprawozdania finansowe 2022 6
Szkoła Podstawowa w Działoszy 23
Sprawozdania finansowe 2021 6
Sprawozdania finansowe 2022 6
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 27
Sprawozdania finansowe 2021 11
Sprawozdania finansowe 2022 7
Zamówienia publiczne 93
Przetarg CUW-340.2.2023 18
Przetarg CUW-340.1.2023 45
Przetarg CUW-340.2.2022 18
Przetarg CUW-340.1.2022 165
Przetarg CUW-340.2.2021 38
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia 266
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 167
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie 418
Szkoła Podstawowa w Działoszy 92
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 104
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 158
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka 264
Publiczne Przedszkole Nr 2 im.Misia Uszatka 307
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia 167
Żłobek Miejski w Sycowie 179
Dział: Jednostki pomocnicze
Podstrona Ilość
Jednostki pomocnicze 519
Sołectwo Biskupice 91
Sołectwo Drołtowice 89
Sołectwo Działosza 46
Sołectwo Gaszowice 36
Sołectwo Komorów 95
Sołectwo Nowy Dwór 37
Sołectwo Stradomia Wierzchnia 61
Sołectwo Szczodrów 27
Sołectwo Ślizów 52
Sołectwo Wielowieś 46
Sołectwo Wioska 40
Sołectwo Zawada 27
Osiedle nr 1 43
Osiedle nr 2 26
Osiedle nr 3 26
Dział: Prawo Lokalne
Podstrona Ilość
Prawo Lokalne 3040
Uchwały Rady Miejskiej 1638
Rok 2021 714
Rok 2022 617
Rok 2023 351
Zarządzenia Burmistrza 1601
Rok 2021 710
Rok 2022 718
Rok 2023 625
Rok 2024 254
Podatki 432
Stawki podatków 2024 118
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2024 201
Stawki w podatku rolnym 2024 34
Stawki w podatku leśnym 2024 10
Stawki w podatku od środków transportowych w latach od 2016 do 2024 26
Stawki podatków 2023 289
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2023 236
Stawki w podatku rolnym 2023 53
Stawki w podatku leśnym 2023 24
Stawki w podatku od środków transportowych w latach od 2016 do 2023 43
Stawki podatków 2022 176
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2022 293
Stawki w podatku rolnym 2022 35
Stawki w podatku leśnym 2022 26
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 63
Stawki podatków 2021 35
Obowiązujące w 2021 r. wysokości stawek w podatku od nieruchomości 22
Stawki w podatku rolnym 2021 13
Stawki w podatku leśnym 2021 8
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 11
Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych 187
Wzory - podatek od nieruchomości 149
Wzory - podatek rolny 52
Wzory - podatek leśny 22
Wzory - podatek od środków transportowych 36
Schemat procedury kontroli podatkowej 37
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis 165
Akcyza za paliwo rolnicze 71
Podania i wnioski w podatkach 92
Dział: Finanse Gminy
Podstrona Ilość
Finanse Gminy 1127
Budżet Gminy 590
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2021 rok 180
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2022 rok 44
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2023 rok 104
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2024 rok 115
Wieloletnia Prognoza Finansowa 179
Sprawozdania budżetowe 425
Sprawozdania budżetowe 2020 rok 39
IV Kwartał 2020 rok 85
Sprawozdania budżetowe 2021 rok 68
IV kwartał 2021 rok 56
III kwartał 2021 rok 29
II kwartał 2021 rok 52
I kwartał 2021 rok 81
Sprawozdania budżetowe 2022 rok 112
I kwartał 2022 rok 35
II kwartał 2022 rok 28
III kwartał 2022 rok 27
IV kwartał 2022 rok 31
Sprawozdania budżetowe 2023 rok 132
I kwartał 2023 rok 15
II kwartał 2023 rok 18
III kwartał 2023 rok 17
IV kwartał 2023 rok 15
Opinie RIO 239
Opinie RIO - 2022 19
Opinie RIO - 2023 64
Opinie RIO - 2024 12
Upublicznianie niektórych danych 215
Rok 2021 29
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2021r. 60
Rok 2022 44
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2022r.. 43
Rok 2023 64
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe na koniec kwartałów 2023 roku 52
Sprawozdania finansowe 182
Sprawozdanie finansowe MOSiR 114
2020 Rok MOSiR 8
2021 Rok MOSiR 7
2022 Rok MOSiR 31
Sprawozdania Finansowe Gminy Syców 98
2020 rok 72
2021 rok 40
2022 rok 40
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 9011
Zamówienia powyżej 130 000 zł 8300
Zamówienia poniżej 130 000 zł 3489
Zamówienia zakończone 1186
Plan postępowań 1355
Plan zamówień publicznych 43
Dział: Przetargi
Podstrona Ilość
Przetargi 4980
NIERUCHOMOŚCI 3112
Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 3904
Informacje o wynikach przetargów 1509
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 1154
Inne 640
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne
Podstrona Ilość
Zagospodarowanie przestrzenne 1466
Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowań planistycznych 562
Projekty wyłożone do publicznego wglądu 1264
Dane przestrzenne 1324
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLII/370/2022 430
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLVIII/414/2022 428
Mapy 397
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr LXII/496/2023 146
Miejscowy plan zagospodaroania przestrzenego - Uchwała Nr LXVIII/540/2023 29
Miejscowy plan zagospodaroania przestrzenego - Uchwała Nr LXVIII/542/2023 50
Projekty MPZP w trakcie opracowania 9
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Biskupice, Komorów i Syców 6
Projekt MPZP wraz z Prognozą OnŚ do opiniowania i uzgodnień 5
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Podstrona Ilość
Gospodarka mieszkaniowa 364
Lista osób uprawnionych do najmu mieszkań z zasobu Gminy 434
Dział: Informacja o stanie mienia komunalnego
Podstrona Ilość
Informacja o stanie mienia komunalnego 257
Dział: Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza
Podstrona Ilość
Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza 2723
Informacje 1597
Obwieszczenia 1544
Ogłoszenia 1854
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego 81
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji na realizację inwestycji: "Rozbudowa drogi gminnej nr 101707D 48
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 30.09.2022r. 63
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2022 - 19.09.2022r. - postępowanie unieważnione 43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul. Jana Matejki w Sycowie" 26
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa drogi 30
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa ul 22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul.Juliusza Kossaka w Sycowie" 34
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: 104
Zapytanie cenowe - Uprzątnięcie i wywóz drewna w postaci złomów i wywrotów na działce drogowej nr 349/2 72
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2021 200
Nabór wniosków na Dotacje z budżetu Gminy Syców do prac restouratorskich i konserwatorskich przy zabytku - Konkurs 2021 60
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2023 96
Decyzja w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców na okres 3 lat. 17
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 10
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. 27
Dział: Współpraca z Organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi 837
Ogłoszenia konkursowe 758
Rozstrzygnięcia konkursów 426
Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” 267
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 108
Program Współpracy Gminy Syców z Organizacjami Pozarządowymi 129
Wzory dokumentów 110
Aktualności 163
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Ilość
Gospodarka odpadami 563
Rejestr działalności regulowanej 138
Miejsca zagospodarowania odpadów 73
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 624
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny 45
Podmiot odbierający odpady komunalne 79
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon 44
Regulamin utrzymania czystości i porządku 136
Analiza stanu gospodarki odpadami 81
Osiągnięte poziomy recyklingu 36
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 122
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 76
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 146
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Ilość
Ochrona środowiska 1500
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) 171
Decyzje środowiskowe 1713
Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20.10.2021 r. znak: RGOiOŚ.6220.10.2020 29
Obwieszczenia środowiskowe 314
Program Ochrony Środowiska 28
Program Ochrony Środowiska 190
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 96
Dział: Plany, Programy, Strategie
Podstrona Ilość
Plany, Programy, Strategie 526
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) 5
Raport Cząstkowy z realizacji PZM MOFW 4
Rządowy Program Odbudowy Zabytków 14
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Syców na lata 2016-2031 66
Etap 1 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 75
Etap 2 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 17
Etap 3 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 30
"Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” - Prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz uwag 27
Program działania Centrum Kultury w Sycowie 32
Strategia Miasta i Gminy Syców na lata 2020-2030 47
Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego 18
Inny Instrument Terytorialny 1
Konsultacje społeczne projektu dokumentu ,,Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego" 1
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 1864
Oświadczenia majątkowe urzędników 1487
Rok 2021 829
Rok 2022 676
Rok 2023 482
Oświadczenia majątkowe radnych 607
Rok 2021 232
Rok 2022 254
Rok 2023 183
Dział: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podstrona Ilość
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 8888
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze 8970
Rozstrzygnięcia konkursów 3794
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie w wydziale Gospodarki Odpadami i Środowiska. 0
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska 2411
Inne postępowania konkursowe 933
Dział: Petycje kierowane do Urzędu
Podstrona Ilość
Petycje kierowane do Urzędu 302
Petycje 2022 207
Petycja 1/2022 112
Petycja 2/2022 32
Petcja 3/2022 45
Petycje 2023 58
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 1464
Samorządowe 1042
Wybory Samorządowe 2018 157
Wyniki wyborów 2 tura 338
Wyniki wyborów 955
Krajowe Biuro Wyborcze 44
Kalkulator wyborczy 1223
Wizualizacja wyborów 30
Wybory uzupełniające 367
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sycowie w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 27 listopada 2022 r. 376
Wybory Samorządowe 2024 2964
Informacje Zawiadomienia 849
Stałe obwody głosowania i okręgi wyborcze 774
Miejska Komisja Wyborcza w Sycowie 572
Dyżur Urzędnika Wyborczego 101
Głosowanie przez pełnomocnika. 57
Obwodowe Komisje Wyborcze. 620
Głosowanie korespondencyjne. 39
Bezpłatny transport do lokali wyborczych. 45
Wyniki głosowania i wyniki wyborów. 572
Prezydenckie 39
Wybory Prezydenckie 2020 23
Protokoły wyników głosowania 26
Parlamentarne 355
Wybory Parlamentarne 2019 41
Protokoły wyników 30
Wybory Parlamentarne 2023 1139
Stałe obwody głosowania 412
Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej 331
Informacje dot. głosowania 9
Wzory dokumentów 107
Dyżur Urzędnika Wyborczego 74
Obwieszczenia o numerach i granicach obwodów 106
Głosowanie przez pełnomocnika 37
Bezpłatny transport do lokali wyborczych 120
Obwodowe Komisje Wyborcze 421
Obwieszczenie o listach kandydatów 273
Bezpłatna komunikacja 17
Do Parlamentu Europejskiego 40
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 18
Wyniki wyborów do Parlamentu UE w Sycowie 33
Wizualizacja wyborów 13
Referenda 455
Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Syców przed upływem kadencji 463
Wyniki wyborów 72
Ławników 40
Kadencja 2024/2027 358
Dział: Rejestry i ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry i ewidencje 333
Biuro Rady Miejskiej 49
Wydział Organizacyjny 102
Urząd Stanu Cywilnego 219
Sprawy Obywatelskie 104
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Księgowości 70
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 53
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Podatkowy i Egzekucji 111
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 265
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 274
Ewidencja kąpielisk 44
Ewidencja kąpielisk 26
Karta kąpielisk 16
Ogłoszenia w sprawie kąpielisk 27
Dział: RODO
Podstrona Ilość
RODO 192
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 147
Dział: Jednostki podległe
Podstrona Ilość
Dział: Ewidencja kąpielisk
Podstrona Ilość
Ewidencja kąpielisk 9
Ewidencja kąpielisk 14
Karta kąpielisk 14
Dział: Łowiectwo
Podstrona Ilość
Łowiectwo 66
Polowania zbiorowe 121
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
Podstrona Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna 216
2022 3
2024 22
Dział: Inne dane publiczne
Podstrona Ilość
Inne dane publiczne 259
Kontrole i Audyt 60
Audyt wewnętrzny 49
Kontrole 29
Kontrole sprzedawców napojów alkoholowych 31
Raport o stanie gminy 56
Raport o stanie gminy Syców za 2021 rok 67
Raport o stanie gminy Syców za 2022 rok. 85
Dostępność 36
Dostępność 35
Dział: Oświata
Podstrona Ilość
Oświata 330
Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców 1230
Nabór do żłobka na rok szkolny 2022/2023 306
Nabór na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców. 1062
Nabór do żłobka na rok szkolny 2023/2024 64
Nabór na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych 587
Nabór do żłobka na rok szkolny 2024/2025 146
Dział: Budżet Obywatelski
Podstrona Ilość
Budżet Obywatelski 341
Budżet Obywatelski 2023 546
Budżet Obywatelski 2024 499
Dział: Dostępność
Podstrona Ilość
Dostępność 4
testowa podstrona 6
dr hrdthrth rs 2
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry