• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 3112
Mapa witryny 32
Polityka prywatności 62
Zastrzeżenia prawne 2
Rejestr zmian 151
Redakcja BIP 46
Tłumacz języka migowego 34
Statystyka strony 9
Jak korzystać z BIP 38
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 5
Władze 4
Urząd 1
Kontakt 2
Rachunki bankowe 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 10
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Ilość
Urząd Miasta 498
Władze 112
Burmistrz 95
Wiceburmistrz 31
Sekretarz 30
Skarbnik 28
Rada Miejska w Sycowie 26
Urząd 187
Dane podstawowe 52
Godziny urzędowania 33
Wykaz pracowników 30
Wykaz skrzynek pocztowych 49
Elektroniczna skrzynka podawcza 12
Sposoby doręczania korespondencji 11
Organizacja urzędu 52
Struktura organizacyjna 65
Samodzielne stanowisko ds. społecznych 15
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 56
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 56
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 59
Biuro Rady Miejskiej 12
Urząd Stanu Cywilnego 133
Wydział Finansowy i Podatków 38
Wydział Organizacyjny 42
Kodeks etyczny pracowników 5
Oferty realizacji zadań publicznych 11
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 5
Kontakt 157
Rachunki bankowe 21
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 73
Statut 13
Regulamin 20
Dział: Rada Miejska
Podstrona Ilość
Rada Miejska w Sycowie 72
Skład osobowy Rady Miejskiej 26
Komisje Rady 18
Petycje 17
Petycje 2021 11
Petycja 3/2021 4
Petycja 2/2021 2
Petycja 1/2021 2
Interpelacje i zapytania 17
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 19
Transmisje sesji 15
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 286
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 35
Centrum Kultury w Sycowie 32
Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 43
Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 44
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 52
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" 23
Centrum Usług Wspólnych 105
Publiczne Przedszkole nr 1 10
Publiczne Przedszkole nr 2 7
Publiczne Przedszkole nr 3 8
Żłobek Miejski 6
Zespół Szkolno Przedszkolny 7
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie 3
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie 1
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 1
Szkoła Podstawowa w Działoszy 1
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 7
Zamówienia publiczne 3
Przetargi 3
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia 24
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 20
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie 23
Szkoła Podstawowa w Działoszy 12
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 10
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 14
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka 35
Publiczne Przedszkole Nr 2 im.Misia Uszatka 23
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia 18
Żłobek Miejski w Sycowie 27
Dział: Jednostki pomocnicze
Podstrona Ilość
Jednostki pomocnicze 102
Sołectwo Biskupice 15
Sołectwo Drołtowice 13
Sołectwo Działosza 3
Sołectwo Gaszowice 2
Sołectwo Komorów 2
Sołectwo Nowy Dwór 3
Sołectwo Stradomia Wierzchnia 2
Sołectwo Szczodrów 0
Sołectwo Ślizów 4
Sołectwo Wielowieś 0
Sołectwo Wioska 3
Sołectwo Zawada 2
Osiedle nr 1 10
Osiedle nr 2 4
Osiedle nr 3 3
Dział: Prawo Lokalne
Podstrona Ilość
Prawo Lokalne 389
Uchwały Rady Miejskiej 194
Rok 2021 179
Zarządzenia Burmistrza 228
Rok 2021 271
Dział: Finanse Gminy
Podstrona Ilość
Finanse Gminy 186
Budżet Gminy 86
Wieloletnia Prognoza Finansowa 47
Sprawozdania budżetowe 57
IV Kwartał 2020 rok 32
I kwartał 2021 rok 30
Opinie RIO 52
Upublicznianie niektórych danych 48
Sprawozdania finansowe 1
Sprawozdanie finansowe MOSiR 19
Sprawozdanie finansowe Gminy Syców za 2020r. 3
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 820
Zamówienia powyżej 130 000 zł 628
Zamówienia poniżej 130 000 zł 347
Zamówienia zakończone 165
Plan postępowań 115
Dział: Przetargi
Podstrona Ilość
Przetargi 734
NIERUCHOMOŚCI 490
Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 513
Informacje o wynikach przetargów 247
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 190
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne
Podstrona Ilość
Zagospodarowanie przestrzenne 214
Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowań planistycznych 79
Projekty wyłożone do publicznego wglądu 111
Dane przestrzenne 131
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Podstrona Ilość
Gospodarka mieszkaniowa 61
Lista osób uprawnionych do najmu mieszkań z zasobu Gminy 31
Dział: Informacja o stanie mienia komunalnego
Podstrona Ilość
Informacja o stanie mienia komunalnego 42
Dział: Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza
Podstrona Ilość
Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza 382
Informacje 214
Obwieszczenia 178
Ogłoszenia 282
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2021 101
Dział: Współpraca z Organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi 62
Ogłoszenia konkursowe 40
Rozstrzygnięcia konkursów 29
Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” 17
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 9
Program Współpracy Gminy Syców z Organizacjami Pozarządowymi 26
Wzory dokumentów 22
Aktualności 31
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Ilość
Gospodarka odpadami 68
Rejestr działalności regulowanej 25
Miejsca zagospodarowania odpadów 13
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 21
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny 10
Podmiot odbierający odpady komunalne 15
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon 12
Regulamin utrzymania czystości i porządku 12
Analiza stanu gospodarki odpadami 15
Osiągnięte poziomy recyklingu 6
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 6
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 13
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Ilość
Ochrona środowiska 152
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) 18
Decyzje środowiskowe 116
Obwieszczenia środowiskowe 30
Program Ochrony Środowiska 15
Program Ochrony Środowiska 36
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 16
Dział: Plany, Programy, Strategie
Podstrona Ilość
Plany, Programy, Strategie 96
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Syców na lata 2016-2031 8
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 267
Oświadczenia majątkowe urzędników 120
Rok 2021 133
Oświadczenia majątkowe radnych 85
Rok 2021 54
Dział: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podstrona Ilość
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 812
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze 1065
Rozstrzygnięcia konkursów 461
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska 375
Dział: Petycje kierowane do Urzędu
Podstrona Ilość
Petycje kierowane do Urzędu 14
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 22
Samorządowe 10
Wybory Samorządowe 2018 5
Wyniki wyborów 2 tura 5
Wyniki wyborów 3
Krajowe Biuro Wyborcze 1
Kalkulator wyborczy 1
Wizualizacja wyborów 0
Prezydenckie 1
Wybory Prezydenckie 2020 0
Protokoły wyników głosowania 0
Parlamentarne 0
Wybory Parlamentarne 2019 0
Protokoły wyników 0
Do Parlamentu Europejskiego 1
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1
Wyniki wyborów do Parlamentu UE w Sycowie 0
Wizualizacja wyborów 1
Referenda 1
Dział: Rejestry i ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry i ewidencje 64
Biuro Rady Miejskiej 12
Wydział Organizacyjny 17
Urząd Stanu Cywilnego 52
Sprawy Obywatelskie 22
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Księgowości 13
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 8
Samodzielne stanowisko ds. społecznych 9
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Podatków i Windykacji 19
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 43
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 52
Ewidencja kąpielisk 2
Ewidencja kąpielisk 2
Karta kąpielisk 1
Dział: RODO
Podstrona Ilość
RODO 40
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 60
Dział: Jednostki podległe
Podstrona Ilość
Dział: Ewidencja kąpielisk
Podstrona Ilość
Ewidencja kąpielisk 6
Ewidencja kąpielisk 5
Karta kąpielisk 4
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry