• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta/Urząd/Struktura organizacyjna/Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów Wodnych i Gospodarki (..)

Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów Wodnych i Gospodarki Ściekowej

Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów Wodnych i Gospodarki Ściekowej

 

Michał Ciura.

Do zadań na Samodzielnym Stanowisku ds. Zasobów Wodnych i Gospodarki Ściekowej należy:

  •  prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania wodami
  •  wnioskowanie o bieżące utrzymanie oraz konserwację rzek, cieków i zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie gminy
  •  przygotowanie projektów uchwał dotyczących spraw z zakresu gospodarowania wodami
  •  prowadzenie spraw dotyczących zagrożenia powodziowego
  •  przeciwdziałanie skutkom susz oraz prowadzenie spraw z zakresu małej retencji wodnej
  •  prowadzenie ewidencji kąpielisk i miejsc wykorzystywanych okazjonalnie do kąpieli
  •  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarowania wodami
  •  prowadzenie spraw dotyczących nielegalnego odprowadzania wód, nieczystości ciekłych do rowów i rzek oraz inne nieruchomości
  •  kontrola właścicieli nieruchomości (w obrębie Aglomeracji Syców) w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
Sobalska Katarzyna 2023-11-03 12:11
Aktualizacja publikacji
Sobalska Katarzyna 2023-11-03 12:54
Wytworzenie publikacji
Sobalska Katarzyna 2023-11-03 12:54
Zatwierdzenie
Sobalska Katarzyna 2023-11-03 12:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry