• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta/Urząd/Sposoby doręczania korespondencji

Sposoby doręczania korespondencji

I. Doręczania dokumentów papierowych (system tradycyjny doręczania dokumentów)

Dokumenty papierowe mogą być doręczane do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie za pośrednictwem:

 • poczty na adres:
  Urząd Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców
 • faksu:
  nr faksu: +48 62 785 5104
 • mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie:
  w Sekretariacie, pok. nr 24, 1 piętro, ul.Mickiewicza 1, 56-500 Syców w godzinach pracy Urzędu.

II. Doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za
pośrednictwem platformy EBOI (https://umigsycow.eboi.pl/)lub platformy ePUAP(https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Klasyfikacje). Można również je składać na elektronicznych nośnikach danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie za pomocą systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta). Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej EBOI: umigsycow.eboi.pl wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na platformie EBOI.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

 • gotowego e-formularza
 • nietypowego wniosku

Do nietypowego wniosku można podłączyć własne pismo lub pobrany ze strony EBOI z zakładki „katalog spraw” formularz.

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie za pomocą platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Klasyfikacje wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

 • gotowego e-formularza
 • wniosku

 

III. Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.

Dokumenty na nośnikach danych takich jak:

 • płyta CD lub DVD
 • pamięć masowa USB

można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, w Sekretariacie pok. nr 11, 1 piętro, ul. Mickiewicza 1, 56-500, Syców - w godzinach pracy Urzędu.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie: 

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem
cyfrowym lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.

Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje
dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: https://epuap.gov.pl
Profil zaufany ePUAP jest darmowym, ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez
platformę ePUAP: http://epuap.gov.pl/.

W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.
Akceptowane formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF
 • XLS, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5,5MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

IV. Dokumenty mogą być składane również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5,5MB.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie, dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii, dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu, publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w, szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania, administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

W przypadku gdy:

 1. w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
 2. w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy -
  inny niż ogólny - przesyłki złożone poprzez pocztę elektroniczną uważa się za wniesione nieskutecznie.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-23 14:45
Aktualizacja publikacji
Krawczyk Dawid 2021-04-21 11:34
Wytworzenie publikacji
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2021-04-21 11:36
Zatwierdzenie
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2021-04-21 11:36
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry