• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Wybory/Samorządowe/Wybory Samorządowe 2024/Głosowanie przez pełnomocnika.

Głosowanie przez pełnomocnika.

„Termin na złożenie wniosku o głosowanie przez pełnomocnika w II turze wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Syców upływa w dniu 12 kwietnia br. (piątek).”

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców
- p. Anna Piwowarska - pokój nr 1 (parter)
- p. Judyta Nolbert - pokój nr 44 (II piętro)


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:

 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. 

Kto może być moim pełnomocnikiem?

 • Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. 
 • Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej
  w obwodzie głosowania wyborcy, który udziela pełnomocnictwa.
 • Pełnomocnikiem nie może być też mąż zaufania, obserwator społeczny ani kandydat w danych wyborach.

Ilu wyborców może reprezentować pełnomocnik?

 • Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby. 
 • Pełnomocnikiem dwóch osób można zostać jedynie, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do osoby, która udziela pełnomocnictwa.

Jak zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika?

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy
w Sycowie najpóźniej na 9 dni przed dniem wyborów, czyli do 29 marca 2024 r. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do Urzędu.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach burmistrza, jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej na 9 dni przed dniem ponownego głosowania, czyli do dnia 12 kwietnia 2024 r.


Do wniosku należy dołączyć:

 1. pisemną zgodę osoby, która będzie pełnomocnikiem, że przyjmuje pełnomocnictwo;
 2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

 

W jaki sposób sporządzany jest akt pełnomocnictwa?

Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania. Może on zostać również sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.  Akt ten zostanie sporządzony przed pracownikiem urzędu miasta upoważnionym do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Czy można cofnąć udzielone pełnomocnictwo?

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wybory Samorządowe
pdf 2024-03-11 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 290.66KB zobacz
pdf 2024-03-11 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. 294.55KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
Sobalska Katarzyna 2024-03-11 13:48
Aktualizacja publikacji
Zarębski Kamil 2024-04-09 21:00
Wytworzenie publikacji
Nolbert Judyta 2024-04-09 21:00
Zatwierdzenie
Nolbert Judyta 2024-04-09 21:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry