• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:

 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. 

Kto może być moim pełnomocnikiem?

 • Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. 
 • Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej
  w obwodzie głosowania wyborcy, który udziela pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem nie może być też mąż zaufania ani kandydat w danych wyborach.

Ilu wyborców może reprezentować pełnomocnik?

 • Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby. 
 • Pełnomocnikiem dwóch osób można zostać jedynie, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do osoby, która udziela pełnomocnictwa.

Jak zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika?

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie (pok. nr 44 II piętro) najpóźniej na 9 dni przed dniem wyborów, czyli do 06 października 2023 r. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. pisemną zgodę osoby, która będzie pełnomocnikiem, że przyjmuje pełnomocnictwo;
 2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli w dniu głosowania nie będziesz miał ukończonych 60 lat.

W jaki sposób sporządzany jest akt pełnomocnictwa?

Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania. Może on zostać również sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.  Akt ten zostanie sporządzony przed pracownikiem urzędu miasta upoważnionym do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Czy można cofnąć udzielone pełnomocnictwo?

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.  

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wybory Parlamentarne
pdf 2023-09-19 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 486.33KB zobacz
pdf 2023-09-19 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 282.26KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
Zarębski Kamil 2023-09-19 16:00
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Judyta Nolbert 2023-09-19 15:58
Zatwierdzenie
Judyta Nolbert 2023-09-19 15:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry