• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Ogłoszenia konkursowe

Znaleziono wiadomości: 29.

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2024 roku.
Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2024 roku. Ogłoszenia konkursowe
2023-12-19

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2024 roku.

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025
Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 Ogłoszenia konkursowe
2023-12-18

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Ogłoszenia konkursowe
2023-12-06

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 w roku 2024.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 w roku 2024. Ogłoszenia konkursowe
2023-12-01

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 w roku 2024.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku. Ogłoszenia konkursowe
2023-11-30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku. Ogłoszenia konkursowe
2023-11-30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r. Ogłoszenia konkursowe
2023-11-28

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej w 2024 roku. Ogłoszenia konkursowe
2023-11-28

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025
Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 Ogłoszenia konkursowe
2023-05-09

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025 Ogłoszenia konkursowe
2023-04-05

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry