• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Gospodarka odpadami/Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) , zorganizowany na terenie SGK, ul. Wrocławska 8, przyjmuje nieodpłatnie:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach,
 • odpady zielone (trawa, liście),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i opakowania szklane po lekach,
 • opakowania z drewna,
 • zużyte opony,
 • zużyte oleje silnikowe i przekładniowe, filtry olejowe i paliwowe z samochodów osobowych,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe do 1m³ z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym rocznie,
 • papier i tekturę,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania z metali lub drobnych części metalowych,
 • inne niebezpieczne odpady komunalne,
 • żużel i popiół,
 • odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

Godziny otwarcia PSZOK:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 9:00 do godz. 15:00,
 • wtorek - od godz. 11:00 do godz. 17:00,
 • sobota - od godz. 9:00 do godz. 14:00.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-25 12:53
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-25 13:12
Wytworzenie publikacji
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2021-03-25 13:11
Zatwierdzenie
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2021-03-25 13:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry