• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo Lokalne/Uchwały Rady Miejskiej/Rok 2023/Uchwały z LXX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 (..)

Uchwały z LXX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 grudnia 2023r.

Uchwały Rady Miejskiej 2023 5 Stycznia 2024
 1. Uchwała nr LXX/555/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LVII/468/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
 2. Uchwała nr LXX/556/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023.
 3. Uchwała nr LXX/557/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/532/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia  31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród  i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 4. Uchwała nr LXX/558/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym.
 5. Uchwała nr LXX/559/2023 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.
 6. Uchwała nr LXX/560/2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Syców na lata 2024-2028.
 7. Uchwała nr LXX/561/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028” oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.
 8. Uchwała nr LXX/562/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
 9. Uchwała nr LXX/563/2023 sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 - 2026.
 10. Uchwała nr LXX/564/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/289/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej - etap II (do dyskontu)”.
 11. Uchwała nr LXX/565/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowice - etap I.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2023
rar 2024-01-05 Uchwały z LXX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 grudnia 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
Uchwały z LXX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 grudnia 2023r. 5.95MB -
Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry