• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo Lokalne/Uchwały Rady Miejskiej/Rok 2023/Uchwały z LXIX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 (..)

Uchwały z LXIX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 listopada 2023r.

Uchwały Rady Miejskiej 2023 8 Grudnia 2023
 1. Uchwała nr LXIX/543/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LVII/468/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
 2. Uchwała nr LXIX/544/2023 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2023 rok.
 3. Uchwała nr LXIX/545/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Gminy Syców, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu a także wykonujących zadania zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców w 2024 roku.
 4. Uchwała nr LXIX/546/2023 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
 5. Uchwala nr LXIX/547/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Uchwala nr LXIX/548/2023 w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 7. Uchwala nr LXIX/549/2023 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Syców.
 8. Uchwała nr LXIX/550/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 roku  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Syców.
 9. Uchwała nr LXIX/551/2023 zmieniającej uchwałę nr XLVIII/417/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad, trybu udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania na terenie gminy Syców.
 10. Uchwała nr LXIX/552/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego”.
 11. Uchwała nr LXIX/553/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Dotyczącego współpracy w zakresie realizacji kolejowej komunikacji autobusowej na trasie Wrocław - Oleśnica - Syców”.
 12. Uchwała nr LXIX/554/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2023
zip 2023-12-08 Uchwały z LXIX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 listopada 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
Uchwały z LXIX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 listopada 2023r. 7.21MB -
Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry